T +31(0)20 670 65 60 T +31(0)70 361 70 02 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Blog.

Echtscheiding: Hoe zit het met de kinderen?

leestijd 4 minuten gepubliceerd op 05 augustus 2021

Heeft u een gezin en gaat u uit elkaar? Dan zullen er afspraken gemaakt moeten worden over de kinderen. Monique Beijersbergen legt uit wat er geregeld moet worden met betrekking tot de kinderen.

Toepasselijk recht

Zolang de kinderen in Nederland wonen, is Nederlands recht van toepassing op de voor hen samenhangende gevolgen van de echtscheiding, ongeacht de nationaliteit van de ouders.

Ouderschapsplan

Volgens de Nederlandse wet zijn ouders die gaan scheiden verplicht om een ~ouderschapsplan op te stellen. De ouders kunnen samen, of met behulp van een mediator/advocaat, een ouderschapsplan maken en dit ouderschapsplan indienen bij de rechtbank. 

In het algemeen zal de rechtbank de verzochte echtscheiding pas uitspreken als er een ouderschapsplan is opgesteld. Slechts in uitzonderlijke gevallen - indien gemotiveerd wordt waarom het indienen van een ouderschapsplan redelijkerwijs niet mogelijk is - kan hiervan worden afgeweken.

Het ouderschapsplan moet in ieder geval de volgende punten bevatten:

- De verdeling van de zorg voor de kinderen;

- De wijze waarop ouders elkaar informeren en raadplegen over de kinderen;

- De wijze waarop in de kosten van de kinderen wordt voorzien.

Daarnaast is het de bedoeling dat de afspraken in het ouderschapsplan met de minderjarige kinderen worden besproken. De wijze waarop dit gebeurt is uiteraard leeftijdsafhankelijk, maar dient in ieder geval onderdeel te zijn van het ouderschapsplan.

Ouderlijk gezag

Volgens de Nederlandse wet blijft het gezamenlijk ouderlijk gezag dat tijdens het huwelijk bestaat, ook na de scheiding bestaan. Dit betekent dat de ouders samen beslissingen moeten nemen over de kinderen. Het gaat dan om beslissingen over het hoofdverblijf van het kind, een verhuizing binnen Nederland of naar het buitenland, de schoolkeuze, een medische behandeling, het aanvragen van een paspoort etc. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de rechter in het belang van een kind beslissen dat slechts één van de ouders na de echtscheiding het ouderlijk gezag zal hebben

Hoofdverblijfplaats

Iedereen heeft een hoofdverblijfplaats, ook kinderen. De ouders zullen moeten bepalen bij wie van hen een kind zijn of haar hoofdverblijfplaats heeft. In het algemeen heeft die ouder recht op kinderbijslag.

Omgangsrecht

De algemene regel van de Nederlandse wet is dat kinderen en hun ouders een fundamenteel recht op omgang met elkaar hebben. De ouders zullen moeten afspreken wanneer de kinderen bij welke ouder zullen zijn. Hoe dit contact moet plaatsvinden, wordt geheel aan de ouders overgelaten. Als zij het niet eens kunnen worden, kan de rechter om een beslissing worden gevraagd.

Onderhoud van kinderen

Ouders van kinderen tot 21 jaar zijn wettelijk verplicht in de verzorging en opvoeding van hun kinderen te voorzien. Deze verantwoordelijkheid blijft bestaan nadat de ouders uit elkaar zijn gegaan. Het uitgangspunt is dat kinderen er niet financieel op achteruit mogen gaan als hun ouders uit elkaar gaan. Om de hoogte van de kinderalimentatie te bepalen, moet eerst worden vastgesteld wat de kinderen per maand kosten. Dit wordt de behoefte van de kinderen genoemd. De berekening voor kinderalimentatie is anders voor internationale gezinnen (expats) en wordt bepaald aan de hand van de kosten van de kinderen. Zodra de behoefte is vastgesteld, moet worden nagegaan wie van de ouders in deze behoefte moet voorzien en met welk bedrag. Dit wordt berekend op basis van het inkomen van de ouders na de scheiding en wordt de draagkracht genoemd.

Deze draagkracht wordt berekend volgens een vaste formule op basis van het netto-inkomen na de echtscheiding, een vast bedrag aan huisvestingskosten (van 0,3 van het netto-inkomen) en een vast maandbedrag dat de ouders voor zichzelf mogen reserveren. Dit vaste maandelijkse bedrag is voor elke ouder hetzelfde en is vastgesteld op een bedrag rond het bijstandsniveau.

Nadat de financiële draagkracht is vastgesteld, moet worden nagegaan hoe vaak een kind tijd doorbrengt met de ouder die de kinderalimentatie aan de andere ouder zal betalen. Hoe vaker een kind tijd doorbrengt met die ouder, hoe meer die ouder al voorziet in de kosten van het kind (eten/drinken). Dit vertaalt zich in een korting op de te betalen kinderalimentatie. Deze korting varieert, afhankelijk van de verzorgingstijd, van 0 procent tot 35 procent van de behoefte van de kinderen.

De kinderalimentatie moet maandelijks worden betaald. Als ouders kiezen voor een co-ouderschapsregeling, zullen goede afspraken gemaakt moeten worden over wie de kosten van het kind zal dragen. In de praktijk zien we de volgende twee mogelijkheden:

Kinderrekening

De ouders openen een zogenaamde kinderrekening die zij beiden beheren en waarop zij maandelijks een bedrag storten. Van deze rekening worden de kosten van het verblijf van de kinderen betaald die het verblijf van de kinderen te boven gaan. Kosten die het verblijf van het kind overstijgen zijn kosten die geen verband houden met de plaats waar het kind verblijft. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor kleding, school, sport, etc.

Aangewezen ouder

De ouders wijzen één ouder aan die financieel verantwoordelijk is voor alle kosten ten behoeve van het kind. De andere ouder betaalt maandelijks een bijdrage (kinderalimentatie) aan die ouder.

De kinderalimentatie wordt per 1 januari van elk jaar verhoogd met een jaarlijks in de wet vastgesteld indexeringspercentage.

Monique Beijersbergen schreef dit artikel voor I am Expat. Zij is gespecialiseerd in het familierecht en internationale echtscheidingen. Als u uit elkaar gaat of midden in een echtscheiding zit en advies of bijstand nodig heeft, neem dan contact met haar op.

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.