Terugbelverzoek T +31(0)20 670 65 60 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Erfrecht

Beneficiair of zuiver aanvaarden of verwerpen

Wanneer u erfgenaam bent in een nalatenschap dient u te beslissen of u deze wilt aanvaarden of verwerpen. Een nalatenschap kan daarbij op verschillende manieren aanvaard worden, namelijk zuiver of beneficiair.

Zuivere aanvaarding

Het zuiver aanvaarden van een erfenis betekent dat u de nalatenschap volledig en zonder voorbehoud aanvaardt. Dit heeft mede tot gevolg dat het vermogen van de erflater juridisch gezien als één wordt beschouwd met uw privévermogen. Dit betekent onder meer dat u met uw privévermogen aansprakelijk bent voor schulden van de nalatenschap, indien die schulden niet vanuit de nalatenschap voldaan kunnen worden.

Wanneer u de nalatenschap zuiver heeft aanvaard maar daarna geconfronteerd wordt met een onverwachte schuld van de erflater, dan bestaat onder omstandigheden de mogelijkheid om alsnog beneficiair te aanvaarden. In een dergelijke situatie doet u er verstandig aan om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een advocaat. Vooral ook omdat dit alleen binnen een bepaalde termijn mogelijk is.

Beneficiaire aanvaarding

Bij een beneficiaire aanvaarding geeft u aan dat u de erfenis wenst te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Uw vermogen blijft dan gescheiden van het vermogen van de erflater. Het uitgangspunt is dan dat u voor schulden van de erflater niet aansprakelijk bent met uw privévermogen.

Verwerping

Daarnaast kunt u een nalatenschap verwerpen. Daarmee doet u afstand van de nalatenschap en weigert u de nalatenschap aan te nemen. U verwerpt een nalatenschap door een verklaring af te leggen bij de rechtbank.

Bent u erfgenaam in een nalatenschap en twijfelt u wat u moet doen? Neemt u dan vooral contact op met één van onze erfrechtspecialisten.

Kennismakings-
gesprek?
Klik hier om een
afspraak te maken

Coen van den End

Specialisaties:

Margreet Ruijgrok

Specialisaties:

Sabrina de Jong

Specialisaties:

A picture of the team of Silk.

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.