Terugbelverzoek T +31(0)20 670 65 60 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Klachtenregeling.

Ons kantoor doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Mocht dit niet tot resultaat leiden, dan kunt u zich wenden tot onze klachtenfunctionaris, mevrouw mr. C.S.M. Ruijgrok.

Interne klachtenregeling

Wij proberen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. De interne klachtenregeling van ons kantoor vindt u hier.

Externe klachtbehandeling

Mocht ons overleg onverhoopt niet leiden tot een voor u bevredigend resultaat, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur (www.degeschillencommissie.nl). Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Geschillencommissie Advocatuur

Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur, hierna genoemd de Geschillencommissie. Deze Geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder de Stichting Geschillencommissie voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te Den Haag.

Wijze van behandeling van uw klacht

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. U kunt uw klacht digitaal indienen via www.degeschillencommissie.nl. U kunt uw klacht tot uiterlijk 12 maanden na datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Wanneer is de Geschillencommissie bevoegd

De Geschillencommissie is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op een schadevergoeding. De Geschillencommissie is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000 en u nadrukkelijk schriftelijk afstand doet van het meerdere. Ons kantoor kan zelf onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie.

Kosten voor het in behandeling nemen van uw klacht

Aan de behandeling van uw klacht zijn kosten verbonden. Deze liggen gemiddeld tussen de € 52,50 en € 102,50. De hoogte van het bedrag hangt af van de inhoud van uw klacht. Indien u door de Geschillencommissie in het gelijk gesteld wordt, wordt het bedrag aan u geretourneerd. 

Uitspraak door de Geschillencommissie

De Geschillencommissie doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis of een bindend advies.Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie is geen hoger beroep mogelijk.

Geschillencommissie Advocatuur:

Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel: 070-310 53 10  (09.00-17.00 uur)
www.degeschillencommissie.nl