Terugbelverzoek T +31(0)20 670 65 60 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Blog.

5 tips voor de scheidende ondernemer

leestijd 2 minuten gepubliceerd op 08 februari 2019

Bent u ondernemer en gaat u scheiden? Advocaat Coen van End geeft u 5 tips waar u in dat geval rekening mee moet houden.

1. Laat u goed informeren over de verschillende mogelijkheden

Er zijn verschillende manieren waarop u de gevolgen van uw echtscheiding kunt regelen. Naast de ‘gewone’ echtscheidingsprocedure op tegenspraak bij de rechtbank, is er ook de mogelijkheid van mediation of de overlegscheiding/collaberative divorce (https://www.vanhiltenadvocaten.nl/nl/expertises/overlegscheiding-and-collaborative-practice). Eén van de verschillen tussen mediation en overlegscheiding is dat bij een overlegscheiding iedere partij zijn/haar eigen advocaat heeft en dat daarnaast verschillende deskundigen deelnemen aan het traject, zoals een financieel deskundige. Op deze manier kunnen de gevolgen van een echtscheiding betrekkelijk snel en deskundig geregeld worden en kan de ondernemer zich weer volledig richten op de onderneming. 

2. Laat de onderneming niet de dupe worden van de echtscheiding

Deze tip klinkt misschien wat vreemd, maar in de praktijk gebeurt het toch met regelmaat dat een onderneming (zeer) te lijden heeft onder een echtscheiding hetgeen zelfs een faillissement tot gevolg kan hebben. Partijen raken dusdanig met elkaar in conflict dat hoge kosten worden gemaakt en de emoties zo hoog oplopen dat aan ondernemen nauwelijks meer toegekomen wordt. Probeer dus (ook) aan het belang van de onderneming te denken tijdens het echtscheidingsproces.

3. Ga na of u in gemeenschap van goederen bent gehuwd of op huwelijkse voorwaarden

Niet altijd hoeft de (waarde van de) onderneming gedeeld te worden bij een echtscheiding. Dit hangt er vanaf of u wel/niet op huwelijkse voorwaarden gehuwd bent en wat u bent overeengekomen in de huwelijkse voorwaarden. Wanneer een ondernemer gaat scheiden, is dat al snel ingewikkelde materie. Laat u hierover dus goed adviseren door een in het familierecht gespecialiseerde advocaat.

4. Overleg met uw accountant over het feit dat u gaat scheiden

Hij/zij kan u helpen en adviseren over de mogelijke financiële gevolgen van de echtscheiding voor de onderneming. Wanneer in het kader van de afwikkeling (een deel van) de waarde van de onderneming gedeeld/verrekend moet worden, dan dient bijvoorbeeld beoordeeld te worden of het mogelijk is om een dividenduitkering te doen. Ook kan uw accountant de benodigde financiële stukken opstellen/toesturen. Denk aan kasstroomoverzichten voor het berekenen van kinder en/of partneralimentatie, jaarcijfers, etc. 

5. Pensioen in eigen beheer (voor de DGA)

Veel ondernemers hebben pensioen in eigen beheer opgebouwd. Na 1 april 2017 is dit niet meer mogelijk en heeft de ondernemer een keuze moeten maken uit de volgende drie opties: (i) afkoop pensioen in eigen beheer, (ii) omzetten pensioenvoorziening naar een Oudedagsverplichting en (iii) het pensioen in eigen beheer premievrij handhaven. Bij een echtscheiding is het per optie verschillend hoe hier mee omgegaan moet worden. Ook over dit onderwerp moet u zich dus goed laten adviseren en is het van belang dat u ervoor zorgt dat alle benodigde stukken voorhanden zijn. Wanneer het pensioen in eigen beheer bijvoorbeeld is afgekocht, dient uw (ex-)partner hiervoor zijn/haar toestemming gegeven te hebben.

 

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.