We would like to use cookies.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.

Different cookie preferences

Cookie declaration

i Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient. The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages. You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.

Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy. Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Name Provider Purpose Expiry Type
cookieConsent SILK Advocaten & Mediators B.V. Stores the user's cookie consent state for the current domain. 31 days HTML

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

We do not use these kind of cookies

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

Name Provider Purpose Expiry Type
_ga Google The _ga cookie from Google Analytics records a unique ID for our web visitors that is used to generate statistical data about how the visitor uses the website. We have set our Google Analytics cookies as privacy-friendly as possible. This cookie collects information such as: the number of visitors to the website, where visitors come from and the pages they have visited. Maximum 2 years HTTP
_gid Google Used to distinguish users. 24 hours HTTP
_gcl_au Google Used to store and track conversions. 24 hours HTTP
_gcl_au Google Used to throttle request rate. 1 minute HTTP

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third-party advertisers.

We do not use these kind of cookies

Terugbelverzoek T +31(0)20 670 65 60 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Blog.

Kan ik na de scheiding zonder toestemming van mijn ex-partner met ons minderjarig kind verhuizen?

leestijd 4 minuten gepubliceerd op 15 januari 2018

Na een scheiding kan het voorkomen dat één van de ouders als gevolg van bijvoorbeeld het krijgen van een nieuwe baan of partner graag met de kinderen zou willen verhuizen. Een vraag die mij vaak gesteld wordt, is of dat dit zomaar mag.

Ouderlijk gezag

De eerste vraag die van belang is, is of er sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag. In het bevestigend geval betekent dit dat de ouders over alle belangrijke beslissingen in het leven van de kinderen samen dienen te beslissen. Voor een verhuizing van de ene ouder met de kinderen is daarom toestemming van de andere ouder nodig.

Is er geen sprake van gezamenlijk ouderlijk gezag, dan betekent dit dat de verzorgende ouder de toestemming van de andere ouder voor een verhuizing met de kinderen niet nodig heeft.

Ouderschapsplan

Ten tijde van de echtscheiding wordt in de meeste gevallen tussen de ouders een ouderschapsplan overeengekomen. In een dergelijk plan staan alle afspraken met betrekking tot de kinderen. Hierbij kan gedacht worden aan de hoofdverblijfplaats, zorgregeling, kinderalimentatie etc. In het ouderschapsplan kunnen ook afspraken staan over eventuele verhuizingen. Deze afspraak kan zijn dat het iedere ouder is toegestaan om binnen een bepaalde straal in kilometers rondom de voormalig echtelijke woning of de school van de kinderen te verhuizen. Bij een voorgenomen verhuizing is het van belang om na te gaan of daarover in het ouderschapsplan al afspraken gemaakt zijn.

Beoordeling door rechter

Mochten de ouders bij een voorgenomen verhuizing niet tot overeenstemming komen, dan kan het geschil op grond van art. 1:253a BW aan de rechter worden voorgelegd. Het verzoek tot het verlenen van vervangende toestemming voor verhuizing wordt door de rechter aan de hand van de volgende in de jurisprudentie ontwikkelde criteria beoordeeld:

- De noodzaak om te verhuizen;
- De mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
- De door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de minderjarige en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren;
- De mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg;
- De rechten van de andere ouder en de minderjarige op onverminderd contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving;
- De verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg;
- De frequentie van het contact tussen de minderjarige en de andere ouder voor en na de verhuizing;
- De leeftijd van de minderjarige, zijn mening en de mate waarin de minderjarige geworteld is in zijn omgeving of juist extra gewend is aan verhuizingen;
- De (extra) kosten van de omgang na de verhuizing.

De rechter zal per criterium nagaan hoe dit in de specifieke zaak moet worden beoordeeld. Een belangrijk onderdeel hierbij is dat de ouder die wenst te verhuizen deze verhuizing zo goed mogelijk heeft voorbereid. Waar gaat de ouder met de kinderen wonen? Waar gaan de kinderen naar school toe? Wat is het effect van de verhuizing op de zorgregeling en wat betekent dit voor de andere ouder? Tevens is van belang dat er sprake is van een economische of sociaal emotionele noodzaak om te verhuizen.

Al met al kijkt de rechter naar alle omstandigheden van het geval zodat het van cruciaal belang is dat bij het indienen van een verzoek bij de rechter aan alle bovengenoemde punten is gedacht.

Eerdere uitspraken

In de jurisprudentie komen verhuiskwesties de afgelopen jaren veelvuldig voor. Gelet op het feit dat co-ouderschap met gelijke verdeling van zorg- en opvoedingstaken ook steeds vaker voorkomt, zal een mogelijke verhuizing ook meer invloed hebben op de kinderen.

Door het Gerechtshof Den Haag (d.d. 8 juli 2009, ECLI:NL:GHSGR:2009:BJ5650) is aangegeven dat een afstand van 50 kilometer tussen de woningen van beide ouders geen inbreuk maakt op de mogelijkheid tot omgang tussen de niet-verzorgende ouder en het kind. Dat een verhuizing ertoe zou leiden dat de gebruikelijke spontane doordeweekse contacten met de andere ouder niet meer mogelijk zouden zijn, was voor het Hof Den Bosch (d.d. 17 oktober 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:4824) echter reden voor afwijzing van het verzoek tot vervangende toestemming voor een verhuizing.

De Hoge Raad (d.d. 13 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV2363) heeft overwogen dat het verlenen van toestemming voor een verhuizing ten tijde van een scheiding waarin de ouders nog niet tot de invulling van een ouderschapsplan zijn gekomen, de machtsbalans zou verstoren, waardoor het moeilijk zo niet onmogelijk wordt om op basis van gelijkwaardigheid een ouderschapsplan op te stellen.

Advies op maat

Uit voorgaande uitspraken kan niet worden afgeleid wat de maximale afstand is waarbinnen co-ouderschap mogelijk is of wanneer door de rechter wel of niet toestemming wordt verleend.

Indien u voornemens bent om te verhuizen met uw kinderen, neemt u dan vrijblijvend contact met mij op om e.e.a. door te nemen en te bezien welke stappen nodig zijn.

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.