We would like to use cookies.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.

Different cookie preferences

Cookie declaration

i Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient. The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages. You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.

Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy. Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Name Provider Purpose Expiry Type
cookieConsent SILK Advocaten & Mediators B.V. Stores the user's cookie consent state for the current domain. 31 days HTML

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

We do not use these kind of cookies

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

Name Provider Purpose Expiry Type
_ga Google The _ga cookie from Google Analytics records a unique ID for our web visitors that is used to generate statistical data about how the visitor uses the website. We have set our Google Analytics cookies as privacy-friendly as possible. This cookie collects information such as: the number of visitors to the website, where visitors come from and the pages they have visited. Maximum 2 years HTTP
_gid Google Used to distinguish users. 24 hours HTTP
_gcl_au Google Used to store and track conversions. 24 hours HTTP
_gcl_au Google Used to throttle request rate. 1 minute HTTP

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third-party advertisers.

We do not use these kind of cookies

Terugbelverzoek T +31(0)20 670 65 60 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Blog.

Mijn ouders hebben mij tijdens leven schenkingen gedaan: telt deze schenking mee bij de erfenis?

leestijd 3 minuten gepubliceerd op 08 februari 2019

Op dit moment kan er door een ouder jaarlijks belastingvrij een bedrag van 5.363,- geschonken worden. Wanneer het gaat om de aankoop van een huis en/of verbouwing kan maximaal € 100.800,- belastingvrij geschonken, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Van deze regeling wordt veel gebruik gemaakt.

Wanneer u bij leven schenkingen heeft ontvangen van (één van) uw ouders, dan kan het zijn dat deze schenkingen invloed hebben op de omvang van uw erfdeel. Of dat het geval is, hangt af van de voorwaarden waaronder u deze schenking(en) heeft ontvangen. Hieronder ga ik daar nader op in.

Het begrip ‘schenking’

De schenking is geregeld in de artikelen 175 t/m 185 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. De schenking wordt hier als volgt omschreven:

            ‘Schenking is de overeenkomst om niet, die ertoe strekt dat de ene partij, de schenker, ten koste van eigen vermogen de andere partij, de begiftigde, verrijkt’

Om juridische gezien te kunnen spreken van een ‘schenking’ moet er dus sprake zijn van: (i) een overeenkomst, (ii) een schenking ‘om niet’, (iii) een verarming aan de kant van de schenker en een verrijking aan de kant van de begiftigde en (iv) vrijgevigheid/er moet een bevoordelingsbedoeling zijn.

In de praktijk wordt al vrij snel aangenomen dat sprake is van een overeenkomst. Hiervoor hoeft bijvoorbeeld dus niet persé sprake te zijn van een schriftelijke overeenkomst. Een overeenkomst is ‘om niet’ als een prestatie verschuldigd is (de schenking) zonder dat daartegenover een tegenprestatie staat van degene die de schenking ontvangt (de begiftigde).

De verplichting tot inbreng

Een verplichting tot inbreng betekent dat bij de verdeling van de nalatenschap de waarde van de gift (een formele schenking is altijd een gift) in mindering komt op het aandeel van de begiftigde dat hem/haar als erfgenaam in de nalatenschap toekomt. Deze inbreng heeft tot gevolg dat de nalatenschap fictief hoger uitvalt.

De waarde van de gift wordt als een voorschot op het erfdeel aangemerkt maar wanneer de gift(en) groter is dan het erfdeel, dan leidt dat niet tot een terugbetalingsverplichting aan de nalatenschap. Een voorbeeld: kind 1 heeft een bedrag geschonken gekregen van € 100.000,- mét een verplichting tot inbreng. Na overlijden bedraagt het saldo van de nalatenschap € 200.000,-, welk bedrag fictief vermeerderd moet worden met de schenking van € 100.000,-. Het fictieve saldo van de nalatenschap bedraagt dan € 300.000,-. Wanneer er twee erfgenamen zijn (waaronder kind 1), dan bedraagt het erfdeel van kind 1 € 150.000,- op welk bedrag de in te brengen gift nog in mindering gebracht moet worden. Kind 1 erft dan € 50.000,-. Het restant ad € 150.000 (€ 200.000 -/- € 50.000) is voor erfgenaam 2.  

Er bestaat alleen een verplichting tot inbreng indien deze bij de gift of bij testament is voorgeschreven. Giften aan kinderen zijn dus echte giften, tenzij bij de gift of testament is bepaald dat de betreffende gift moet worden ingebracht. Overigens kan bij testament, wanneer in de schenkingsovereenkomst een verplichting tot inbreng is opgenomen, de verplichting tot inbreng weer ongedaan gemaakt worden. 

Wilt u meer weten over de verplichting tot inbreng of heeft u naar aanleiding van het voorgaande vragen? Neemt u dan vrijblijvend contact met een van onze advocaten op. Wij staan u graag te woord.

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.