Terugbelverzoek T +31(0)20 670 65 60 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Blog.

Voorlopige voorzieningen bij echtscheiding

leestijd 2 minuten gepubliceerd op 01 juli 2020

Als u gaat scheiden komt er veel op u af. Niet alleen emotioneel, maar ook zakelijk. Er moet van alles geregeld worden. Wie blijft er in de woning? Bij welke ouder hebben de kinderen het hoofdverblijf? Hoe ziet de omgangsregeling er met de andere ouder uit? Hoeveel alimentatie moet er betaald worden? En ga zo maar door.

Soms hebben ex-partners belang bij een regeling die snel van kracht wordt en kan de echtscheidingsprocedure niet worden afgewacht. Het verdient de voorkeur om hierover in onderling overleg afspraken te maken. Lukt dat niet, dan kunt u de rechter vragen om voor de duur van de echtscheidingsprocedure een beslissing te nemen. Dat noemen we een voorlopige voorziening.

Voorlopige voorzieningen: de procedure

Een voorlopige voorziening is een tijdelijke ordemaatregel met een voorlopig karakter, bedoeld om te voorzien in de moeilijkheden die kunnen rijzen, doordat tussen echtgenoten een scheidingsprocedure aanhangig is.

Een voorlopige voorzieningenprocedure wordt opgestart met een verzoekschrift. Het verzoekschrift moet door een advocaat worden ingediend. De voorlopige voorziening kan worden aangevraagd tijdens de echtscheidingsprocedure, maar ook voordat de procedure begint. Indien de echtscheidingsprocedure nog niet aanhangig is gemaakt, moet het echtscheidingsverzoek binnen vier weken bij de rechtbank worden ingediend nadat de voorzieningenrechter een beslissing heeft genomen. Als het echtscheidingsverzoek niet binnen vier weken wordt ingediend, verliest de voorlopige voorziening haar kracht.

Na indiening van het verzoekschrift zal de rechter een datum bepalen voor de mondelinge behandeling (de zitting). Deze vindt doorgaans binnen enkele weken plaats. Tijdens de mondelinge behandeling zijn beide advocaten en de ex-partners aanwezig.

De rechtbank doet in de regel uitspraak binnen twee weken na de mondelinge behandeling. Deze wordt altijd aan de advocaten toegezonden.

Voorlopige voorzieningen: inhoud

De wet bepaalt welke voorlopige voorzieningen kunnen worden gevraagd:

  • het voorlopig gebruik van de echtelijke woning;
  • het beschikbaar stellen van goederen die tot het dagelijks gebruik strekken;
  • de voorlopige toevertrouwing van de kinderen;
  • de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken;
  • de partner- en of kinderalimentatie.

Voorlopige voorzieningen: duur maatregel

De voorlopige voorzieningen verliezen in beginsel hun kracht zodra de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Voor een aantal voorzieningen geldt een ander moment waarop de voorziening niet langer van kracht is. Voorlopige voorzieningen: hoger beroep en wijziging

Het is niet mogelijk om in hoger beroep te gaan tegen een voorlopige voorzieningen uitspraak. In sommige gevallen kunt u wel om een wijziging van de uitspraak vragen. De omstandigheden na de uitspraak moeten dan in zodanige mate zijn gewijzigd dat de voorlopige voorziening niet in stand kan blijven. Ook als de rechter bij zijn uitspraak van onjuiste gegevens is uitgegaan, kan in bepaalde gevallen de voorlopige voorziening worden gewijzigd.

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.