Terugbelverzoek T +31(0)20 670 65 60 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Blog.

Wanneer kan ik aanspraak maken op de erfenis die mijn partner krijgt?

leestijd 3 minuten gepubliceerd op 11 januari 2021

In deze blog leg ik uit in welke situatie u aanspraak kan maken op een erfenis die uw partner krijgt. Dit hangt zowel af van hetgeen de erflater in zijn/haar testament heeft opgenomen en wat u met uw partner heeft afgesproken.

Wat staat er in het testament van de erflater?

De eerste stap is om te bepalen of er in het testament van de persoon die overleden is, de erflater, een bepaling is opgenomen hoe moet worden omgegaan met de nalatenschap in het geval één van de erfgenamen een partner heeft. In een testament kan een zogenaamde uitsluitingsclausule worden opgenomen die bepaalt dat het te erven vermogen of bepaalde goederen niet aan een partner ten goede mag komen.

Uitsluitingsclausules zijn er in verschillende varianten, maar in beginsel geldt dat als er een dergelijke clausule in het testament staat, u als partner geen aanspraak kan maken op de erfenis. Voor een sluitend antwoord op die vraag is het altijd verstandig uw specifieke geval aan een advocaat voor te leggen.

Wat heeft u met elkaar afgesproken?

Als er geen uitsluitingsclausule in het testament staat, is het vervolgens de vraag wat u en uw partner met elkaar hebben afgesproken om te bepalen of u aanspraak kan maken op de erfenis. Deze afspraak kan uit de wet volgen of uit notariële voorwaarden of een overeenkomst die jullie met elkaar zijn aangegaan.

In het hierna volgende ga ik er steeds vanuit dat geen sprake is van een uitsluitingsclausule.

Huwelijk in gemeenschap van goederen

Wanneer u vóór 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen bent getrouwd betekent dit dat u beiden voor de helft aanspraak maakt op een erfenis die aan één van u beiden toekomt, ongeacht van wiens kant deze erfenis binnen komt.

Het voorgaande geldt ook als u vóór 1 januari 2018 een geregistreerd partnerschap bent aangegaan zonder partnerschapsvoorwaarden op te stellen.

Huwelijk in beperkte gemeenschap van goederen

Als u na 1 januari 2018 getrouwd bent en geen huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld, betekent dit dat u in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd bent. Dit houdt voor wat betreft erfenissen in dat deze buiten de huwelijksgemeenschap blijven. Erfenissen die u voor of tijdens het huwelijk krijgt blijven van u en hoeft u niet met uw partner te delen.

Het voorgaande geldt ook als u na 1 januari 2018 een geregistreerd partnerschap bent aangegaan zonder partnerschapsvoorwaarden op te stellen.

Huwelijk op huwelijkse voorwaarden

Wanneer u op huwelijkse voorwaarden gehuwd bent is het afhankelijk van hetgeen u en uw partner in deze voorwaarden hebben opgenomen of u aanspraak kunt maken op een erfenis die uw partner krijgt. Dit is per geval verschillend.

Het voorgaande geldt ook als u een geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden bent aangegaan. Ook dan is het de vraag wat er in uw partnerschapsvoorwaarden over erfenissen is opgenomen.

Niet getrouwd en geen geregistreerd partners, wat dan?

Maar wat als u niet getrouwd bent en ook geen geregistreerd partnerschap bent aangegaan en simpelweg met elkaar samenwoont. In dat geval is het opnieuw afhankelijk van de afspraken die u met elkaar heeft gemaakt.

Wanneer u met uw partner een samenlevingscontract hebt is het - net als bij huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden – afhankelijk van de inhoud van dit contract waar u over en weer recht op heeft. Staat daar in dat u erfenissen met elkaar deelt, dan maakt u daar aanspraak op. Wanneer u samenleeft zonder contract betekent dit dat u geen recht heeft op een erfenis die uw partner krijgt.

Advies op maat

Wilt u weten hoe het in uw situatie precies zit, neemt u dan vrijblijvend contact met mij op om te bespreken wat ik voor u kan betekenen.

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.