Terugbelverzoek T +31(0)20 670 65 60 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Blog.

Eigen rechtsingang minderjarige: wat zijn de mogelijkheden?

leestijd 3 minuten gepubliceerd op 20 November 2018

In veel familierechtzaken zijn kinderen betrokken. De beslissing die door de rechter wordt genomen heeft vaak ook invloed op het leven van de betrokken kinderen. In deze blog leg ik uit in welke gevallen een minderjarige zelf naar de rechter kan stappen om zijn/haar mening kenbaar te maken.

Wat is de informele rechtsingang?

In bepaalde gevallen wordt een minderjarige al door de rechtbank benaderd om zijn/haar mening te geven in de vorm van een kindgesprek. In mijn eerdere blog over het horen van kinderen door de rechter, heb ik toegelicht wanneer dit het geval is. De hoofdregel is dat kinderen minimaal 12 jaar oud moeten zijn om te worden opgeroepen voor een gesprek met de kinderrechter.

Naast de optie dat de rechtbank een kind uitnodigt om te worden gehoord, kan een minderjarige ook zelf contact zoeken met de rechtbank. Dit wordt ook wel de informele rechtsingang genoemd.

In welke gevallen kan een minderjarige zijn/haar mening geven?

De Nederlandse wet biedt de minderjarige van twaalf jaar of ouder of de minderjarige die in staat kan worden geacht zijn/haar belangen behoorlijk waar te nemen, de mogelijkheid zich tot de rechtbank te wenden. Als uw kind derhalve jonger dan 12 jaar is dient hij/zij wel de eigen belangen te kunnen waarnemen. Uw kind dient in staat te zijn om een mening te vormen en deze te uiten.

Waarover kan een minderjarige zijn/haar mening geven?

In een familierechtprocedure kan de minderjarige over een aantal onderwerpen zijn/haar mening geven:

  1. De aanpassing van het ouderlijk gezag. Dit ziet op de vraag of het gezag door beide ouders moet worden uitgeoefend of één ouder het gezag moet hebben;
  2. Het vaststellen van een zorgregeling, de aanpassing of stopzetting daarvan. Dit kan ook gaan over een omgangsregeling met iemand anders dan de ouders, bijvoorbeeld een opa of oma;
  3. Het vaststellen van een informatie- en consultatieregeling. Dus op welke manier dienen de ouders met elkaar te overleggen en elkaar informatie te verschaffen ten aanzien van hun kind(eren).

In veel scheidingsprocedures zijn de hiervoor genoemde onderwerpen discussiepunten. Juist omdat daarover een beslissing moet worden genomen, kan het voor uw kind belangrijk zijn om de rechter duidelijk te maken wat hij/zij ten aanzien van deze onderwerpen wil. De rechter zal deze mening meenemen in de beoordeling van de zaak en daarmee ook in de uiteindelijke beslissing.

Hoe kan een minderjarige de rechter bereiken?

De minderjarige kan de rechter een brief schrijven, e-mail sturen of bellen. Indien uw kind hulp zou willen bij het maken voor een brief/e-mail naar de rechter of het voorbereiden van een telefoongesprek, kan er contact worden gezocht met een zogenaamde kindbehartiger. Dit is een professional die uw kind kan ondersteunen en begeleiden tijdens het scheidingsproces. De kindbehartiger is er alleen voor het kind. Voor meer informatie over de kindbehartiger kunt u de website http://kindbehartiger.nl/ raadplegen.

De mogelijkheid om een bijzondere curator te vragen

Als de minderjarige niet alleen zijn/haar mening wil geven maar het ook belangrijk vindt dat er persoon in de procedure is die zijn/haar belangen in de gaten houdt, kan de minderjarige de rechter vragen een zogenaamde bijzondere curator aan te wijzen. De bijzondere curator wordt dan partij in de procedure en zal zich moeten uitlaten over wat hij/zij het meest in het belang van de minderjarige acht.

Let wel, de bijzondere curator wordt alleen aangesteld als er sprake is van een wezenlijk tegengesteld belang tussen de minderjarige en zijn/haar ouders. De beoordeling of hiervan sprake is ligt bij de rechter.

Wilt u meer weten over de informele rechtsingang voor minderjarigen of heeft u naar aanleiding van het voorgaande vragen? Neemt u dan vrijblijvend contact met een van onze advocaten op. Wij staan u graag te woord.

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.