Terugbelverzoek T +31(0)20 670 65 60 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Blog.

Werkgever moet vechtscheiding helpen voorkomen

leestijd 1 minuten gepubliceerd op 13 November 2018

De voorzitter van het Platform Scheiden Zonder Schade, André Rouvoet, pleit ervoor dat werkgevers zich nadrukkelijker moeten bemoeien met werknemers die in scheiding liggen (zie LINK 17 februari jl). Niet alleen is dat in het belang van de werknemer en zijn kinderen. Ook de werkgever zelf is gebaat bij een actieve bemoeienis van zijn kant met de scheidende werknemer. Een echtscheiding verhoogt de kans op ziekteverzuim en daardoor gaat er arbeidsproductiviteit verloren. Bovendien ontstaan er risico’s op de werkvloer vanwege de verminderde concentratie van de werknemer.

Op 22 februari jl. heeft het Platform Scheiden Zonder Schade een verslag aangeboden aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Rechtsbescherming, waarin concrete oplossingsrichtingen en actielijnen worden uitgezet, die erop zijn gericht om schade bij kinderen als gevolg van een scheiding te voorkomen. De in het verslag beschreven actielijnen bestrijken het gehele scheidingsproces, vanaf het beginnend ouderschap tot en met de fase na scheiding. Een belangrijke aanbeveling is de inrichting van een scheidingsloket en het ontwerpen van een betere procedure gericht op de-escalatie. De naam van het verslag is: “Scheiden … en de kinderen dan? Agenda voor actie”.

Het verslag is inmiddels aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer en Minister Sander Dekker heeft de Voorzitter laten weten dat hij haar begin april 2018 zal laten weten hoe het programma uit het verslag volgens hem vorm gegeven zou moeten worden.

Wij houden u op de hoogte!

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.