Terugbelverzoek T +31(0)20 670 65 60 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Erfrecht

Internationaal erfrecht

U kunt op verschillende manieren in aanraking komen met het internationaal erfrecht. Dat kan bijvoorbeeld omdat er sprake is van een Nederlandse erflater die ten tijde van zijn overlijden woonachtig is in het buitenland of er is sprake van tot de nalatenschap behorend onroerend goed in het buitenland.

Erfrechtverordening

Bij zaken waarin het internationaal erfrecht een rol speelt, geldt met ingang van 17 augustus 2015 dat de Erfrechtverordening van toepassing is. Deze verordening geldt in alle lidstaten van de Europese Unie met uitzondering van Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

De Erfrechtverordening regelt diverse onderdelen, namelijk:

-    De bevoegdheid van de rechter om over de nalatenschap te oordelen;
-    Het op de nalatenschap toepasselijke recht (inhoudelijke beoordeling);
-    De erkenning van rechterlijke beslissingen ten aanzien van de nalatenschap.

Daarnaast is met de Europese Erfrechtverordening de Europese Verklaring van Erfrecht geïntroduceerd. Met deze verklaring kunt u binnen Europa bewijzen dat u erfgenaam bent of dat u recht hebt op bepaalde activa die zich in het buitenland bevinden. 

Welke rechter is bevoegd om over de nalatenschap te oordelen?

Als hoofdregel geldt dat de rechter van de laatste gewone verblijfplaats van de erflater bevoegd is om te oordelen over de nalatenschap. Het criterium ‘laatste gewone verblijfplaats’ is een feitelijk begrip en dient op basis van alle aspecten van het leven van erflater worden ingekleurd.

Welk recht is van toepassing op de nalatenschap?

Op grond van de Erfrechtverordening moet voor de vraag welk recht van toepassing is op de nalatenschap tevens gekeken worden naar het criterium ‘laatste gewone verblijfplaats’ van de erflater. Dit is behoudens de situatie dat de erflater zelf een rechtskeuze heeft gemaakt in zijn/haar testament.

Heeft u te maken met een nalatenschap met internationale aspecten en heeft u advies nodig? De erfrechtspecialisten van SILK staan voor u klaar.

Kennismakings-
gesprek?
Klik hier om een
afspraak te maken

Coen van den End

Specialisaties:

Margreet Ruijgrok

Specialisaties:

Sabrina de Jong

Specialisaties:

A picture of the team of Silk.

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.