Terugbelverzoek T +31(0)20 670 65 60 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Erfrecht

Vernietigbaarheid of nietigheid testament

Het kan voorkomen dat u twijfelt aan de juistheid van een testament. Dit kan te maken hebben met de inhoud van het testament of met de omstandigheden waaronder het testament is opgesteld.

Nietigheid testament

Een testament dient in Nederland aan bepaalde vormvereisten te voldoen om geldig te zijn. Zo dient het testament op grond van art. 4:94 BW door een notaris te zijn opgesteld en door zowel de erflater als de notaris ondertekend te zijn. 

Een testament kan nietig zijn omdat er sprake is van een vormfout. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de erflater het testament niet ondertekend heeft. Er kan ook sprake zijn van nietigheid als de inhoud van een testament in strijd is met de goede zeden of de openbare orde.

Een andere grond voor nietigheid van een testament, is wanneer de erflater ten tijde van het opstellen van het testament wilsonbekwaam was. Deze vraag komt in de praktijk veel voor. Er dient in dat geval getoetst te worden of de erflater ten tijde van het opstellen van het testament nog wilsbekwaam was. Dit is juridisch gezien een moeilijke vraag om te beantwoorden omdat bewijs met betrekking tot de mentale toestand van de erflater in veel gevallen ontbreekt. Ook kan het testament jaren geleden zijn opgesteld waardoor dit het verzamelen van bewijs verder bemoeilijkt.

Vernietigbaarheid testament

Een testament kan niet vernietigd worden simpelweg omdat een erfgenaam of andere derde het niet eens is met de inhoud van het testament. Wel kan een testament vernietigbaar zijn als de erflater gedwaald heeft ten tijde van het aangaan van het testament (de erflater is uitgegaan van verkeerde veronderstellingen) of er sprake is van bedreiging of bedrog. Ook het vernietigen van een testament is juridisch gezien een lastige kwestie.

Wanneer u advies wilt over de vraag of een testament nietig of vernietigbaar is, schroomt u dan niet om contact op te nemen met de advocaten van SILK. Wij adviseren u graag en geven u een helder antwoord met betrekking tot de slagingskansen van uw vordering.
 

Kennismakings-
gesprek?
Klik hier om een
afspraak te maken

Coen van den End

Specialisaties:

Margreet Ruijgrok

Specialisaties:

Sabrina de Jong

Specialisaties:

A picture of the team of Silk.

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.