Terugbelverzoek T +31(0)20 670 65 60 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Erfrecht

Vereffening van de nalatenschap

De wet bepaalt wanneer een nalatenschap vereffend moet worden. Namelijk wanneer:
(i)     de nalatenschap door één of meer erfgenamen beneficiair is aanvaard, tenzij er een executeur is benoemd die bereid is te verklaren dat de goederen van de nalatenschap ruimschoots toereikend zijn om alle schulden van de nalatenschap te voldoen. Deze verklaring wordt de ‘ruimschoots verklaring’ genoemd; 
(ii)     de rechtbank een vereffenaar heeft benoemd.
 

Erfgenamen gezamenlijk vereffenaar

Wanneer de nalatenschap vereffend moet worden omdat de nalatenschap beneficiair is aanvaard, dan is het wettelijke uitgangspunt dat de erfgenamen gezamenlijk vereffenaar zijn. Zij moeten dan met elkaar in overleg de nalatenschap vereffenen conform de wijze zoals dit in de wet is bepaald. Over de wijze waarop de vereffening moet plaatsvinden zijn door de rechtbank richtlijnen opgesteld, namelijk de ‘Richtlijnen Vereffening nalatenschappen’. Deze richtlijnen zijn te raadplegen via de website www.rechtspraak.nl. 

Ook in de vereffeningsfase staan wij met regelmaat cliënten bij die bij een vereffening van een nalatenschap betrokken zijn, bijvoorbeeld als erfgenaam. Neemt u vooral contact op met één van onze erfrechtspecialisten om verder geïnformeerd te worden over de vereffening van een nalatenschap of wanneer u tegen problemen aanloopt rondom de vereffening.
 

Kennismakings-
gesprek?
Klik hier om een
afspraak te maken

Coen van den End

Specialisaties:

Margreet Ruijgrok

Specialisaties:

Sabrina de Jong

Specialisaties:

A picture of the team of Silk.

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.