Terugbelverzoek T +31(0)20 670 65 60 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Familierecht

Internationale (echt)scheidingen

Als u in het buitenland woont, maar in Nederland wil scheiden is dat in principe geen probleem indien u beiden de Nederlandse nationaliteit heeft. Niet relevant is of u op het moment van indiening van het echtscheidingsverzoek in Nederland woont. 

Indien één van u beiden niet de Nederlandse nationaliteit heeft, dan gelden er aanvullende voorwaarden om in Nederland te kunnen scheiden. Voor een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek is de belangrijkste voorwaarde dat één van u beiden in Nederland woont. Is er sprake van een echtscheiding op verzoek van één van u beiden, dan is tevens van belang hoe lang u als verzoeker van de echtscheiding in Nederland woont. Heeft u de Nederlandse nationaliteit, dan moet u minimaal zes maanden voorafgaand aan de indiening van het echtscheidingsverzoek in Nederland wonen. Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, dan is deze termijn twaalf maanden. 

Toepasselijk recht op de echtscheiding

Indien het echtscheidingsverzoek in Nederland wordt ingediend, is het Nederlandse recht van toepassing op de echtscheiding zelf. De enige voorwaarde die het Nederlandse recht stelt, is dat er sprake moet zijn van een duurzame ontwrichting.

Nevenvoorzieningen bij een internationale echtscheiding

Bij een echtscheiding kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen. Wij noemen dat de nevenvoorzieningen. Voorbeelden van nevenvoorzieningen zijn: de totstandkoming van een zorgregeling voor de kinderen, de vaststelling van partner- en kinderalimentatie, het verdelen c.q. afwikkelen van het huwelijksvermogen en pensioen. Per onderwerp moet aan de hand van internationale wetgeving worden bekeken of de Nederlandse rechter bevoegd is en welk recht van toepassing is. Dat kan per onderdeel anders zijn. Zo is de Nederlandse rechter in een internationale echtscheiding in principe alleen bevoegd als de kinderen in Nederland wonen. Als de kinderen in het buitenland wonen en de ouders zijn het niet eens dat de zaak aan de Nederlandse rechter wordt voorgelegd, is de Nederlandse rechter niet bevoegd. Ook ten aanzien van alimentatie gelden er specifieke regels die bepalen of de Nederlandse rechter al dan niet bevoegd is en welk recht van toepassing is. 

Toepasselijk recht huwelijksvermogen

Indien uw huwelijk in het buitenland heeft plaatsgevonden of indien één van u beiden of u beiden niet de Nederlandse nationaliteit heeft, dan is de kans groot dat een ander recht dan het Nederlandse recht van toepassing is op het huwelijksvermogen. Welk recht van toepassing is, zal met name afhangen van uw nationaliteit en/of het land waar u direct na uw huwelijk bent gaan wonen, maar ook of dat er door u beiden een zogeheten rechtskeuze is gemaakt. Heeft u geen rechtskeuze gemaakt, dan moet worden uitgezocht welk recht internationaal gezien van toepassing is. Dat gebeurt volgens de zogeheten conflictregels. Hierbij speelt de huwelijksdatum een belangrijke rol. Aan de hand van de conflictregels kan vervolgens worden vastgesteld welk recht van toepassing is op het huwelijksvermogen en door de Nederlandse rechter dient te worden toegepast. 

Bij een internationale echtscheiding is het verstandig om een advocaat of mediator met uitgebreide kennis op dit gebied in te schakelen. De advocaten en mediators van SILK beschikken over deze kennis en begeleiden en adviseren u graag hierbij.

Kennismakings-
gesprek?
Klik hier om een
afspraak te maken

Coen van den End

Specialisaties:

Margreet Ruijgrok

Specialisaties:

Sabrina de Jong

Specialisaties:

A picture of the team of Silk.

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.