Terugbelverzoek T +31(0)20 670 65 60 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Familierecht

Verhuizing met kinderen na scheiding

Na een scheiding kan het voorkomen dat één van de ouders als gevolg van bijvoorbeeld het krijgen van een nieuwe baan of partner graag met de kinderen zou willen verhuizen. De advocaten van SILK kunnen u helpen indien u de wens heeft om te verhuizen, dan wel indien u zich wenst te verzetten tegen een geplande verhuizing van uw ex-partner.

Ouderlijk gezag en verhuizing

De eerste vraag die van belang is, is om te bepalen of er sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag. Het antwoord op die vraag bepaalt namelijk of een ouder zomaar kan verhuizen met minderjarige kinderen.

Wanneer er sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag betekent dit dat de ouders over alle belangrijke beslissingen in het leven van de kinderen samen dienen te beslissen. Voor een verhuizing van de ene ouder met de kinderen is daarom toestemming van de andere ouder nodig.

Is er geen sprake van gezamenlijk ouderlijk gezag, dan betekent dit dat de verzorgende ouder de toestemming van de andere ouder voor een verhuizing met de kinderen niet nodig heeft.

Maximale afstand gescheiden ouders

Niet voor iedere verhuizing is de toestemming van de andere ouder nodig. Het moet in beginsel gaan om een verhuizing die impact heeft op de wijze waarop u samen het ouderlijk gezag uitoefent.

Een verhuizing binnen de woonplaats of op geringe afstand van de oude woonplaats waardoor de zorgregeling en bijvoorbeeld opvang/school voor de kinderen niet verandert, wordt geacht te mogen plaatsvinden zonder toestemming van de andere ouder. Dit is tenzij u daarover afspraken heeft gemaakt in een ouderschapsplan waarbij er bijvoorbeeld een bepaald aantal kilometers is afgesproken waarbinnen u mag verhuizen zonder toestemming van de andere partner.

Op grond van de jurisprudentie is niet duidelijk een maximale verhuisafstand te noemen waarbinnen een verhuizing wel/niet zonder toestemming mag. Dit moet per geval worden beoordeeld en is afhankelijk van vele factoren zoals de leeftijd van de kinderen, de verdeling van de zorg, eventuele afspraken in het ouderschapsplan en ga zo verder.

Wat als u er samen niet uitkomt?

Het kan voorkomen dat u er als ouders samen niet uitkomt. De toestemming van de andere ouder kan in dat geval worden vervangen door de toestemming van de rechter. Het geschil dat u als ouders heeft kan op grond van art. 1:253a BW aan de rechter worden voorgelegd.

Het verzoek tot het verlenen van vervangende toestemming voor verhuizing wordt door de rechter aan de hand van de volgende in de jurisprudentie ontwikkelde criteria beoordeeld:

  • • De noodzaak om te verhuizen;
  • • De mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
  • • De door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de minderjarige en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren;
  • • De mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg;
  • • De rechten van de andere ouder en de minderjarige op onverminderd contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving;
  • • De verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg;
  • • De frequentie van het contact tussen de minderjarige en de andere ouder voor en na de verhuizing;
  • • De leeftijd van de minderjarige, zijn mening en de mate waarin de minderjarige geworteld is in zijn omgeving of juist extra gewend is aan verhuizingen;
  • • De (extra) kosten van de omgang na de verhuizing.

 

De rechter zal per criterium nagaan hoe dit in een specifieke zaak moet worden beoordeeld. Een belangrijk onderdeel hierbij is dat de ouder die wenst te verhuizen deze verhuizing zo goed mogelijk heeft voorbereid. Waar gaat de ouder met de kinderen wonen? Waar gaan de kinderen naar school toe? Wat is het effect van de verhuizing op de zorgregeling en wat betekent dit voor de andere ouder? Tevens is van belang dat er sprake is van een economische of sociaal emotionele noodzaak om te verhuizen.

Al met al kijkt de rechter naar alle omstandigheden van het geval zodat het van cruciaal belang is dat bij het indienen van een verzoek bij de rechter aan alle bovengenoemde punten is gedacht.

Specialisten in verhuizaken

Bent u voornemens om na scheiding te verhuizen met de kinderen of wenst u een geplande verhuizing van uw ex-partner te voorkomen? De advocaten van SILK zijn gespecialiseerd in het behandelen van verhuiszaken. Zij hebben ruime ervaring in het procederen omtrent deze kwesties en staan u graag te woord voor persoonlijk advies.

Kennismakings-
gesprek?
Klik hier om een
afspraak te maken

Coen van den End

Specialisaties:

Margreet Ruijgrok

Specialisaties:

Sabrina de Jong

Specialisaties:

A picture of the team of Silk.

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.