Terugbelverzoek T +31(0)20 670 65 60 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Erfrecht

Legaten en giften

Met een legaat laat de erflater aan één of meer personen een vorderingsrecht op de nalatenschap na. Een legaat kan zien op goederen zoals een sieraad of schilderij maar ook op geldbedragen of diensten. Wanneer aan u een legaat is nagelaten, wordt u legataris genoemd.

Legataris als schuldeiser

Wanneer u besluit een legaat niet te verwerpen, wordt u een schuldeiser van de nalatenschap en heeft u dus een vorderingsrecht op de nalatenschap. Tenzij de erflater dit anders heeft bepaald, komt een legaat (het vorderingsrecht) ten laste van de gezamenlijke erfgenamen. Daarmee wordt bedoeld dat de erfgenamen gezamenlijk aansprakelijk zijn voor het voldoen van het legaat. Het staat de erflater vrij om van deze hoofdregel af te wijken. 

Wanneer is een legaat opeisbaar?

Als de erflater niets in zijn of haar testament heeft bepaald over de opeisbaarheid van het legaat, dan is de hoofdregel dat het legaat opeisbaar wordt bij het overlijden van de erflater. Voor een legaat van een geldsom geldt alleen een ander uitgangspunt, namelijk dat een dergelijk legaat pas zes maanden na het overlijden van de erflater opeisbaar wordt. 

De schuld van een nalatenschap uit een legaat kan alleen wel pas voldaan worden, als alle andere schulden van de nalatenschap volledig kunnen worden voldaan. Als blijkt dat na het betalen van alle schulden er niet voldoende vermogen is om de legaten volledig te voldoen, dan is het uitgangspunt dat ieder legaat naar evenredigheid wordt verminderd.

Informatie met betrekking tot de aanwezigheid van een legaat

Degene op wie een legaat rust (vaak de erfgenamen) moeten u als legataris zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van het legaat. Is er een executeur, dan is dit ook zijn/haar taak. 

Wilt u meer informatie over hoe om te gaan met legaten en giften in uw specifieke geval? Schroomt u dan niet om contact op te nemen met de advocaten van SILK.

Kennismakings-
gesprek?
Klik hier om een
afspraak te maken

Coen van den End

Specialisaties:

Margreet Ruijgrok

Specialisaties:

Sabrina de Jong

Specialisaties:

A picture of the team of Silk.

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.