Terugbelverzoek T +31(0)20 670 65 60 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Familierecht

Huwelijkse voorwaarden

Wanneer in uw situatie sprake is van huwelijkse voorwaarden vindt u in de akte huwelijkse voorwaarden wat u beiden heeft afgesproken in het geval van een scheiding. Veelal zijn deze afspraken jaren geleden gemaakt en is het de vraag in hoeverre de daarin opgenomen afspraken tussen u zijn nageleefd.

Inventarisatie inhoud en gevolgen huwelijkse voorwaarden

Wanneer u op basis van huwelijkse voorwaarden bent gehuwd, zullen wij bij een echtscheiding eerst met u de inhoud van uw huwelijkse voorwaarden doornemen en u adviseren over de wijze waarop de huwelijkse voorwaarden volgens ons afgewikkeld moeten worden. Wat staat er precies in de akte huwelijkse voorwaarden en wat zijn de gevolgen daarvan? Dit geeft een duidelijk vertrekpunt ten aanzien van wat er allemaal geregeld moet worden voor uw scheiding en waar u juridisch gezien rekening mee moet houden.

Ondernemer(s) en echtscheiding

Wanneer één of beide partners ondernemer is, is vaak de eerste vraag die men beantwoord wil hebben of de waarde van de onderneming gedeeld/verrekend moet worden. Of dit het geval is, is afhankelijk van de inhoud van uw huwelijkse voorwaarden. Daarnaast kunnen er in het geval van een echtscheiding ook vennootschapsrechtelijke en financiële aspecten spelen die niet uit het oog verloren moeten worden. 

Vragen die veelal spelen zijn:

-    Moet de (waarde van de) onderneming worden verdeeld of verrekend bij echtscheiding? Zo ja, hoe moet de waarde van de onderneming vastgesteld worden?
-    Wat te doen met de pensioenaanspraken?
-    Hoe wordt alimentatie vastgesteld?
-    Is alleen het salaris van de directeur-grootaandeelhouder maatgevend, of ook de opnames via de rekening-courant en/of dividenduitkeringen?
-    Hoeveel liquiditeit kan uit het bedrijf worden vrijgemaakt voor de verdeling/verrekening en/of de alimentatie?
-    Zien de cijfers er in het jaar van de echtscheiding anders uit dan in andere jaren?
 
Wij hebben veel ervaring en specifieke kennis voor de begeleiding van scheidende ondernemers. Wij steunen daarbij op een breed netwerk aan professionals zoals notarissen, accountants en fiscalisten.

Advisering bij aangaan huwelijkse voorwaarden

Wij adviseren en begeleiden niet alleen in het geval van echtscheiding, maar helpen partners ook bij aanvang van de relatie om een bewuste keuze voor een huwelijksvermogensregime te maken. Dit kan in de vorm van advies aan één van de partners dan wel in de vorm van mediation.

Kennismakings-
gesprek?
Klik hier om een
afspraak te maken

Coen van den End

Specialisaties:

Margreet Ruijgrok

Specialisaties:

Sabrina de Jong

Specialisaties:

A picture of the team of Silk.

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.