Terugbelverzoek T +31(0)20 670 65 60 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Kinder- en partneralimentatie

Wanneer u en uw partner uit elkaar gaan kan er mogelijk kinder- en/of partneralimentatie verschuldigd zijn. 

Kinderalimentatie

Wanneer u samen met uw (ex)partner kinderen heeft bent u beiden onderhoudsplichtig voor uw kinderen. In geval van (echt)scheiding betekent dit dat berekend moet worden wie welk aandeel in de kosten van levensonderhoud van de kinderen moet nemen. 

Er wordt in dat geval gekeken naar het inkomen van beide ouders, de mate waarin zij de zorg voor de kinderen hebben en hoe de ouders de kosten willen verdelen. Dit laatste houdt in dat gekozen kan worden voor een constructie waarbij één ouder kinderalimentatie aan de andere ouder betaalt of er wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde kinderrekening waar beide ouders een bijdrage op storten.

(Her)berekening kinderalimentatie

Wij zijn gespecialiseerd in het berekenen van kinderalimentatie. Wij kunnen u ook helpen bij het maken van een herberekening omdat er bij één of beide ouders sprake is van een inkomenswijziging op grond waarvan de verdeling van de kosten voor de kinderen wijzigt.

Partneralimentatie

Na echtscheiding blijft de verplichting bestaan om financieel voor elkaar te zorgen. Die zorgplicht kan ertoe leiden dat een ex-partner aan de ander alimentatie moet betalen. 

Tot 1 januari 2020 gold er in Nederland een alimentatietermijn van 12 jaar. Met ingang van 1 januari 2020 zijn er nieuwe wettelijke regels voor partneralimentatie in werking getreden. Deze komen er kort gezegd op neer dat de duur van de partneralimentatie is gelijkgesteld aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Er zijn een aantal uitzonderingssituaties, namelijk:

●    Bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt, kan de duur maximaal twaalf jaar zijn, te weten tot het jongste kind twaalf jaar oud is;
●    Bij huwelijken die langer hebben geduurd dan vijftien jaar, waarbij alimentatiegerechtigde binnen tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, wordt de duur verlengd tot het moment dat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt;
●    Bij huwelijken die langer hebben geduurd dan vijftien jaar en de alimentatiegerechtigde is geboren op of voor 1 januari 1970 en over langer dan tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, geldt een alimentatietermijn van tien jaren.

(Her)berekening partneralimentatie

De hoogte en de duur van de alimentatieverplichting verschilt per persoon. De ‘kale’ cijfers zeggen daarbij niet alles, zeker niet wanneer er een onderneming in het spel is. Juist in die gevallen moet een advocaat de jaarrekeningen en bedrijfsstructuur van een onderneming goed kunnen doorgronden. Wij beschikken over de specialistische kennis die hiervoor is vereist en kunnen (fiscale) alimentatieberekeningen maken.

Graag verwijzen wij u naar deze blog over partneralimentatie waarin wordt toegelicht welke factoren een rol spelen bij het vaststellen en (her)berekenen daarvan.

Wijziging van omstandigheden

Toekomstige wijzigingen van omstandigheden, denk aan een nieuwe baan, een nieuwe partner of een verhuizing, kunnen betekenen dat de alimentatie gewijzigd dient te worden. Wij kunnen voor u beoordelen of een wijzigingsverzoek kans van slagen heeft.

Kennismakings-
gesprek?
Klik hier om een
afspraak te maken

Coen van den End

Specialisaties:

Margreet Ruijgrok

Specialisaties:

Sabrina de Jong

Specialisaties:

A picture of the team of Silk.

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.