Terugbelverzoek T +31(0)20 670 65 60 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Familierecht

Bijzondere curator

Een bijzondere curator komt op voor de belangen van een kind, in de rechtszaak en daarbuiten.

Bijzondere curator in de zin van art. 1:250 BW

De rechter kan een bijzondere curator benoemen bij een belangenconflict tussen het kind en zijn ouders of voogd. Van een belangenconflict kan sprake zijn als de ouders onderling een conflict hebben of als het kind een conflict heeft met zijn ouders of voogd. Het moet gaan om een wezenlijk conflict, bijvoorbeeld over de omgangsregeling tussen het kind en zijn/haar ouders. 

De rechter kan ook op eigen initiatief een bijzondere curator benoemen (ambtshalve) in een lopende procedure over een echtscheiding, omgang, voogdij en gezag, ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. 

Bij de benoeming bepaalt de rechter de precieze taken van de bijzondere curator. De bijzondere curator voert in ieder geval gesprekken met alle betrokkenen. Hij brengt daarvan verslag uit aan de rechtbank en geeft zijn mening. De bijzondere curator kan bemiddeling adviseren. Ook kan de bijzondere curator namens het kind een procedure starten.

Bijzondere curator in de zin van art. 1:212 BW

In afstammingszaken benoemt de rechter altijd een bijzondere curator. Het gaat dan vaak om een verzoek tot vervangende toestemming voor erkenning, in het geval de moeder geen toestemming voor erkenning wil geven, of het gerechtelijk vaststellen van het vaderschap van een kind. 

Ook in afstammingszaken spreekt de bijzondere curator met alle betrokkenen en brengt daarvan uitslag uit aan de rechter. Tevens geeft de bijzondere curator zijn/haar mening over de vraag of het verzoek al dan niet in het belang van het kind moet worden toegewezen.

Bijzondere curator nodig?

Denkt u dat er in uw situatie een bijzondere curator nodig is voor uw kind? Of wilt u eerst meer informatie om deze afweging te kunnen maken? Neemt u dan vooral contact op met één van onze familierechtspecialisten.

Kennismakings-
gesprek?
Klik hier om een
afspraak te maken

Coen van den End

Specialisaties:

Margreet Ruijgrok

Specialisaties:

Sabrina de Jong

Specialisaties:

A picture of the team of Silk.

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.