T +31(0)20 670 65 60 T +31(0)70 361 70 02 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Erfrecht

Legitieme portie / kindsdeel

Uit de wet vloeit voort dat kinderen, ook als ze onterfd zijn, recht hebben op een deel van de nalatenschap van hun ouder(s). Dit recht heet ‘de legitieme portie’ of ‘legitieme’. Als u aanspraak maakt op uw legitieme portie wordt u ook wel ‘legitimaris’ genoemd. 

Wie zijn legitimarissen?

Alleen kinderen (afstammelingen) die door de wet als erfgenamen genoemd worden, hebben recht op een legitieme portie. Het is daarbij ook mogelijk dat de kinderen van een onterfd kind bij plaatsvervulling aanspraak kunnen maken op de legitieme portie van hun (onterfde) vader of moeder.

De legitieme portie als vordering

De wetgever heeft bepaald dat de legitieme portie een vordering in geld is. Dit betekent dus niet dat de legitimaris recht heeft op bepaalde delen van de nalatenschap.Omdat er sprake is van een vordering wordt de legitimaris een schuldeiser van de nalatenschap. 

Wat houdt de legitieme portie in?

De legitieme portie bedraagt de helft van de waarde waarover de legitieme porties worden berekend, gedeeld door het in artikel 4:10 lid 1 onder a BW genoemde door de erflater achtergelaten personen. 

Wanneer u een beroep doet op uw legitieme, heeft u recht op een bepaald deel van de waarde waarover de legitieme porties worden berekend. Deze waarde wordt de legitimaire massa genoemd. Om de legitieme portie te kunnen berekenen moet dus eerst vastgesteld worden op welk breukdeel u recht heeft. Vervolgens moet vastgesteld worden wat de legitimaire massa is.

Wij staan veelvuldig cliënten, zowel legitimarissen als erfgenamen, bij als het gaat om het vaststellen van de legitieme portie. Aarzelt u dus niet om contact op te nemen met één van onze erfrechtspecialisten wanneer u vragen heeft over de legitieme portie.   

Kennismakings-
gesprek?
Klik hier om een
afspraak te maken

Coen van den End

Specialisaties:

Margreet Ruijgrok

Specialisaties:

Monique Beijersbergen

Specialisaties:

Sabrina de Jong

Specialisaties:

Zoë Vis

Specialisaties:

A picture of the team of Silk.