We would like to use cookies.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.

Different cookie preferences

Cookie declaration

i Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient. The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages. You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.

Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy. Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Name Provider Purpose Expiry Type
cookieConsent SILK Advocaten & Mediators B.V. Stores the user's cookie consent state for the current domain. 31 days HTML

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

We do not use these kind of cookies

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

Name Provider Purpose Expiry Type
_ga Google The _ga cookie from Google Analytics records a unique ID for our web visitors that is used to generate statistical data about how the visitor uses the website. We have set our Google Analytics cookies as privacy-friendly as possible. This cookie collects information such as: the number of visitors to the website, where visitors come from and the pages they have visited. Maximum 2 years HTTP
_gid Google Used to distinguish users. 24 hours HTTP
_gcl_au Google Used to store and track conversions. 24 hours HTTP
_gcl_au Google Used to throttle request rate. 1 minute HTTP

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third-party advertisers.

We do not use these kind of cookies

Terugbelverzoek T +31(0)20 670 65 60 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Blog.

Gezag over kinderen: wat houdt dat in en kan dit gewijzigd worden van gezamenlijk naar eenhoofdig gezag of andersom?

leestijd 4 minuten gepubliceerd op 08 februari 2019

Als een kind geboren wordt heeft de moeder van het kind van rechtswege (met andere woorden automatisch) het ouderlijk gezag over het kind.* Als de moeder op dat moment getrouwd is met haar partner dan wel zij een geregistreerd partnerschap hebben, komt ook aan de vader/duomoeder van rechtswege het ouderlijk gezag toe. Dit is bij samenlevers niet het geval en dan dient (indien gewenst) de partner daartoe actie te ondernemen.**

Wat betekent ouderlijk gezag?

Het ouderlijk gezag houdt in dat de ouders over belangrijke beslissingen in het leven van de minderjarige beslissingsbevoegdheid hebben. U kunt hierbij denken aan medische beslissingen, schoolkeuze of de beslissing waar een kind zijn/haar hoofdverblijfplaats heeft.

Wat is het verschil tussen eenhoofdig gezag en gezamenlijk gezag?

Deze twee termen spreken in feite voor zich. Eenhoofdig gezag houdt in dat het gezag bij één ouder ligt en het gezamenlijk gezag houdt in dat dit bij beide ouders ligt.

Kan het gezag van gezamenlijk naar eenhoofdig worden gewijzigd?

Als er vóór de scheiding van de ouders van een kind sprake is van gezamenlijk gezag, zal dit na de scheiding in beginsel ook het geval zijn. Een van de ouders kan echter wel in de scheidingsprocedure ofwel in een procedure daarna aan de rechter vragen om met het eenhoofdig gezag belast te worden. Dit verzoek wordt alleen gehonoreerd als voldaan wordt aan het criterium dat is neergelegd in art. 1:251a lid 1 BW, te weten:

  1. er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen, of;
  2. wijziging van het gezag anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.

Op grond van de jurisprudentie kan geconcludeerd worden dat dergelijke verzoeken alleen in uitzonderlijke gevallen worden toegekend. Er moet daarbij worden voldaan aan één van de hiervoor genoemde criteria. Daarnaast heeft de toewijzing van een dergelijk verzoek verstrekkende gevolgen. Een ouder met eenhoofdig gezag behoeft immers niet meer te overleggen met de andere ouder als het om belangrijke beslissingen in het leven van het kind gaat. De ouder van wie het gezag wordt ontnomen wordt in zekere mate buitenspel gezet.

Daar tegenover staat dat het in sommige gevallen in het belang van het kind wel noodzakelijk kán zijn om het gezag te wijzigen. De rechter zal bij de beoordeling van een verzoek altijd het belang van het kind op nummer één zetten. Instandhouding van het gezamenlijk gezag over een kind veroorzaakt in bepaalde situaties meer stress en onrust dan het wijzigen naar eenhoofdig gezag. Het eenhoofdig gezag dient in die gevallen bij uitstek het belang van het kind.

Hoe kan het gezag van eenhoofdig naar gezamenlijk worden gewijzigd?

Als er sprake is van eenhoofdig gezag en beide ouders willen dat dit naar gezamenlijk gezag gewijzigd wordt, kan dit vrij eenvoudig via de rechtbank geregeld worden. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal via een formulier worden aangevraagd.*** Er wordt in dat geval in het gezagsregister een aantekening gemaakt dat er ten aanzien van het betreffende kind sprake is van gezamenlijk gezag.

Wanneer de ouders het niet eens zijn over de wijziging naar gezamenlijk gezag, kan de ouder die op dat moment niet het gezag heeft zich op grond van art. 1:253c BW tot de rechter wenden en verzoeken om mede met het gezag belast te worden. Dit wordt alleen afgewezen als er sprake is van het hiervoor genoemde klem- en verloren criterium dan wel wanneer afwijzing anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.

Uit de jurisprudentie volgt dat een dergelijk verzoek in de meeste gevallen wordt toegewezen. Dit komt o.a. voort uit het beginsel van gelijkwaardig ouderschap zoals dat sinds 2009 in art. 1:247 lid 1 BW is neergelegd.

Wanneer stopt het ouderlijk gezag?

Het ouderlijk gezag stopt van rechtswege zodra het kind de 18-jarige leeftijd bereikt. Vanaf dat moment is een kind meerderjarig en heeft hij/zij zelf de beslissingsbevoegdheid over zijn/haar leven.

Wilt u meer weten over het ouderlijk gezag over kinderen of heeft u naar aanleiding van het voorgaande vragen? Neemt u dan vrijblijvend contact met een van onze advocaten op. Wij staan u graag te woord.

* Behoudens de gevallen waarin de moeder op dat moment zelf nog minderjarig is.

** Ik verwijs u graag naar mijn eerdere blog “Waar moet ik aan denken als mijn partner en ik een kind verwachten en wij met elkaar samenwonen of een samenlevingscontract hebben?” over hoe e.e.a. geregeld kan worden.

*** Ik verwijs u naar de volgende link: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/gezag/Paginas/Gezamenlijk-gezag-aanvragen.aspx.

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.