T +31(0)20 670 65 60 T +31(0)70 361 70 02 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Blog.

Kinderalimentatie of het gebruik van een kinderrekening: wat is het verschil en welke optie is voor u geschikt?

leestijd 4 minuten gepubliceerd op 12 November 2018

Indien u en uw ex-partner minderjarige kinderen hebben, dient u na de scheiding afspraken te maken over de verdeling van de kosten voor de kinderen. U kunt dit doen door af te spreken dat de ene ouder kinderalimentatie aan de andere ouder betaalt, maar u kunt ook gebruik maken van een kinderrekening. Graag leg ik u uit wat het verschil is en wanneer welke vorm geschikt kan zijn.

Waar ziet kinderalimentatie op?

De kosten voor kinderen kunnen worden onderverdeeld in verblijfskosten en verblijfsoverstijgende kosten. De verblijfskosten zien op de dagelijkse kosten die een ouder heeft als een kind bij hem/haar verblijft (kosten voor eten, een uitje en vakanties). Verblijfsoverstijgende kosten bestaan uit alle overige kosten. U kunt daarbij denken aan kosten voor kleding, school, sport e.d.

Bij de berekening van kinderalimentatie wordt rekening gehouden met de verblijfskosten van iedere ouder. Ervan uitgaande dat de ouders die kosten financieel gezien zelf kunnen dragen, dient er nog bepaald te worden wie welk aandeel in de verblijfsoverstijgende kosten heeft.

Als er wordt gekozen voor de optie dat de ene ouder kinderalimentatie aan de andere ouder betaalt, ziet dit (in veel gevallen) op een vergoeding in de verblijfsoverstijgende kosten voor de kinderen. De ouder die de kinderalimentatie ontvangt dient vervolgens alle verblijfsoverstijgende kosten voor de kinderen te betalen.

Wat is een kinderrekening en hoe werkt dit?

Ouders kunnen er ook voor kiezen om gebruik te maken van een zogenaamde kinderrekening. Dit is een rekening waar zij beiden toegang tot hebben. Van die rekening worden vervolgens de verblijfsoverstijgende kosten voor de kinderen betaald. Daardoor hebben beide ouders inzicht in de kosten en uitgaven.

Van belang is wel om duidelijke afspraken te maken over het gebruik van de kinderrekening. Mogen beiden ouders het saldo aanwenden om verblijfsoverstijgende kosten te betalen? Of worden die kosten in principe door één ouder gemaakt en kijkt de andere ouder alleen maar mee?

Bij de berekening van de hoogte van kinderalimentatie wordt rekening gehouden met kinderbijslag. Als er gebruik wordt gemaakt van een kinderrekening dienen er ook afspraken te worden gemaakt of de kinderbijslag al dan niet op de kinderrekening wordt gestort.

Wanneer kan een kinderrekening geschikt zijn?

In gevallen waarin er sprake is van een vrijwel gelijke verdeling van zorgtaken (vaak co-ouderschap genoemd) kan een kinderrekening uitkomst bieden. Dit is in feite een gezamenlijke rekening ten behoeve van het co-ouderschap. Op die manier hebben beide ouders de mogelijkheid om bepaalde kosten voor de kinderen te betalen. De situatie dat er verblijfsoverstijgende kosten gemaakt worden doet zich bij beide ouders sneller voor als zij ook beiden veel zorgtaken voor de kinderen hebben.

Voor het gebruik van een kinderrekening is het wel vereist dat de ouders goed met elkaar kunnen communiceren. Er dienen immers afspraken gemaakt te worden over het gebruik van deze rekening en hoe bijvoorbeeld om te gaan met onvoorziene kosten

Natuurlijk is het ook in andere situaties mogelijk om gebruik te maken van een kinderrekening als beide ouders dat willen.

Is het gebruik van een kinderrekening verplicht?

Het gebruik van een kinderrekening is niet verplicht. Sterker nog, het uitgangspunt in de wet is juist dat de ene ouder kinderalimentatie aan de andere ouder betaalt. De ouder waar de kinderen meer tijd verblijven ontvangt in veel gevallen kinderalimentatie. Het ligt immers in zekere mate voor de hand dat die ouder de verblijfsoverstijgende kosten voldoet.

Kan ik het gebruik van een kinderrekening afdwingen?

Voor het gebruik van een kinderrekening is de hoofdregel dat dit enkel met instemming van beide ouders kan. Reden hiervoor is dat er geen artikel in de wet staat op basis waarvan ouders daartoe verplicht zouden kunnen worden. Wanneer de ouder die kinderalimentatie betaalt echter aannemelijk kan maken dat de kinderalimentatie niet aan de kinderen ten goede komt, kan de rechter daar anders over denken. Zo was de Rechtbank Limburg (d.d. 20 juli 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:7077) vorig jaar van oordeel dat een vader voldoende aannemelijk had gemaakt dat de moeder de kinderalimentatie niet voor de kinderen aanwendde maar deze (vermoedelijk) gebruikte om schulden af te lossen. De rechter oordeelde vervolgens dat de kinderalimentatie van de vader op een kinderrekening gestort diende te worden waar beide ouders toegang tot hadden.

Kinderalimentatie of kinderrekening: kwestie van maatwerk

De conclusie uit het voorgaande is dat de vraag of er kinderalimentatie moet worden vastgesteld of juist gebruik moet worden gemaakt van een kinderrekening maatwerk is. Er zijn vele verschillende constructies en afspraken mogelijk. Het belangrijkste daarbij is dat het voor de ouders duidelijk moet zijn wie welke lasten draagt zodat de kinderen niet de dupe worden.

Wilt u meer weten over kinderalimentatie en/of het gebruik van een kinderrekening of heeft u naar aanleiding van het voorgaande vragen? Neemt u dan vrijblijvend contact met een van onze advocaten op. Wij staan u graag te woord.

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.