T +31(0)20 670 65 60 T +31(0)70 361 70 02 info@silkadvocaten.nl

Blog.

Mag ik als ouder co-ouderschap voor onze kinderen weigeren?

leestijd 4 minuten gepubliceerd op 29 juli 2019

Na een scheiding dienen er afspraken gemaakt te worden over de zorg voor de kinderen. Steeds vaker komen ouders een co-ouderschap overeen, waarbij de zorgtaken zoveel mogelijk gelijk verdeeld zijn. Wanneer u als ouders kiest voor co-ouderschap is het noodzakelijk om op regelmatige basis met elkaar te communiceren. U heeft in dat geval vrijwel gelijke zorgtaken voor de kinderen en dat vergt afstemming. Het afscheid nemen van elkaar als partners, betekent niet dat u ook afstand van elkaar doet als ouders.

 

Wat als u een co-ouderschap niet wil maar uw ex-partner wel?

Het is niet mogelijk om eenzijdig een co-ouderschap te weigeren dan wel af te dwingen. Reden hiervoor is dat u bij gezamenlijk gezag verplicht bent om samen afspraken te maken over de zorg voor de kinderen.

Wanneer u een co-ouderschap niet ziet zitten maar uw ex-partner wel en u komt daar samen niet uit, dan kunt u zich tot de rechter wenden. In de procedure bij de rechtbank geeft u allebei aan wat de wensen over en weer zijn voor de verdeling van de zorg. De rechter maakt vervolgens een belangenafweging waarbij het belang van de kinderen voorop staat. Het is de rechter die daarna de knoop voor u doorhakt.

Wat als er al sprake is van co-ouderschap en dit werkt niet, kan dit gewijzigd worden?

Wanneer in uw situatie al sprake is van co-ouderschap en dit werkt naar uw mening niet, dan kunt u zich ook tot de rechter wenden. Er vindt dan eenzelfde belangenafweging plaats waarbij het belang van de kinderen voorop staat. De ervaring leert echter dat als er eenmaal een bepaalde verdeling van zorgtaken is, het aan de ouder die dit wil veranderen is om goed onderbouwd aan te geven waarom het noodzakelijk is dat er een andere verdeling van zorg komt. Het is dan opnieuw aan de rechter om te bepalen wat het meest in het belang van de kinderen is.

Komt u er niet uit met uw ex-partner en wilt u weten wat er mogelijk is in uw situatie om een co-ouderschap te voorkomen dan wel te wijzigen? Neemt u dan contact met mij op om te bespreken wat ik voor u kan doen.

 

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.