We would like to use cookies.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.

Different cookie preferences

Cookie declaration

i Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient. The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages. You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.

Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy. Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Name Provider Purpose Expiry Type
cookieConsent SILK Advocaten & Mediators B.V. Stores the user's cookie consent state for the current domain. 31 days HTML

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

We do not use these kind of cookies

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

Name Provider Purpose Expiry Type
_ga Google The _ga cookie from Google Analytics records a unique ID for our web visitors that is used to generate statistical data about how the visitor uses the website. We have set our Google Analytics cookies as privacy-friendly as possible. This cookie collects information such as: the number of visitors to the website, where visitors come from and the pages they have visited. Maximum 2 years HTTP
_gid Google Used to distinguish users. 24 hours HTTP
_gcl_au Google Used to store and track conversions. 24 hours HTTP
_gcl_au Google Used to throttle request rate. 1 minute HTTP

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third-party advertisers.

We do not use these kind of cookies

Terugbelverzoek T +31(0)20 670 65 60 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Blog.

Met welke woonlasten houdt de rechter rekening bij het berekenen van kinderalimentatie?

leestijd 4 minuten gepubliceerd op 28 juli 2021

Begin dit jaar heeft de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Nederland, zich uitgelaten over de forfaitaire woonlast bij kinderalimentatie. In deze blog zal ik uitleggen wat de forfaitaire woonlast inhoudt en in welke gevallen volgens de Hoge Raad bij de vaststelling van kinderalimentatie alsnog met de werkelijke woonlast rekening kan worden gehouden.

Forfaitaire woonlasten

Sinds 2013 adviseert de Expertgroep Alimentatie om bij de berekening van de draagkracht van de alimentatieplichtige voor de voldoening van kinderalimentatie wat betreft de woonlasten uit te gaan van 30% van het netto besteedbaar inkomen. Een ouder die meer of minder is gaan verdienen “mag” voor wat betreft de kinderalimentatie als gevolg van dit stelsel ook meer of minder besteden aan zijn/haar woonlasten.

De Expertgroep Alimentatie geeft aanbevelingen, ook wel de alimentatienormen genoemd. Dit zijn richtlijnen en vormen daarmee geen recht in de zin van artikel 79 lid 1 RO. Het doel van de Expertgroep Alimentatie is om een bijdrage te leveren aan de voorspelbaarheid en rechtszekerheid van de rechtspraak in alimentatiezaken.

Specifiek ten aanzien van de woonlasten voorkomt het dat elke verandering in de woonsituatie van een ouder aanleiding geeft tot het indienen van een verzoek tot wijziging van de kinderalimentatie.

Werkelijke woonlasten

Na de invoering van het forfaitaire systeem wordt in alimentatiezaken regelmatig verzocht om rekening te houden met de werkelijke woonlasten in plaats van met de forfaitaire woonlasten. Verzoeken hiertoe worden zowel door de alimentatiegerechtigde als door de alimentatieplichtige gedaan.

Lagere rechtspraak laat zien dat er verschillende omstandigheden kunnen zijn die aanleiding geven om te rekenen met de werkelijke woonlasten in plaats van de forfaitaire woonlasten.

Enkele uitspraken

De rechtbank Overijssel hield bij beschikking van 18 juli 2014 (ECLI:NL:RBOVE:2014:4755) rekening met de werkelijke woonlasten van de onderhoudsplichtige, omdat hij naast zijn eigen woonlasten ook de lasten van de voormalig echtelijke woning (waar hij niet woonachtig was) op zich nam.

Het Gerechtshof Den Haag overwoog bij beschikking van 29 juni 2016 (ECLI:NL:GHDHA:2016:2310) dat rekening gehouden moest worden met de werkelijke woonlasten, gelet op het grote verschil tussen de werkelijke woonlasten en forfaitaire woonlasten én het feit dat indien rekening gehouden zou worden met de forfaitaire woonlasten dit ten koste van de kinderen zou gaan.

De rechtbank Noord-Holland hield bij beschikking van 4 april 2018 (ECLI:NL:RBNHO:2751) aan de zijde van de alimentatiegerechtigde rekening met een lagere werkelijke woonlast, omdat deze woonlast van de vrouw een duurzaam karakter had en daarmee in lijn zou zijn met de aanbevelingen van de Expertgroep Alimentatie.

De Hoge Raad 16 april 2021 (ECLI:NL:HR:2021:586)

In de uitspraak van de Hoge Raad van april 2021 was in geschil of het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden terecht had gerekend met de forfaitaire woonlast van de alimentatieplichtige. In deze zaak bedroegen de werkelijke woonlasten van de alimentatieplichtige niet meer dan € 95,- per maand, terwijl de forfaitaire woonlasten € 678,30 per maand bedroegen.

De Hoge Raad komt in zijn beschikking van 16 april 2021 tot de conclusie dat het hanteren van een forfaitaire woonlast op zichzelf niet in strijd is met de wettelijke maatstaven (behoefte en draagkracht). De Hoge Raad overweegt dat het forfaitaire rekensysteem de voorspelbaarheid en rechtszekerheid dient en voorkomt dat iedere wijziging in een woonsituatie aan de rechter wordt voorgelegd.

Dit betekent volgens de Hoge Raad echter niet dat er altijd met de forfaitaire woonlasten gerekend moet worden. Er zijn situaties denkbaar waarin wel met de werkelijke woonlasten rekening gehouden moet worden.

Dit is volgens de Hoge Raad het geval indien niet geheel in de behoefte van het kind (het bedrag dat volgens de Alimentatienormen nodig is om de kosten van het kind maandelijks te betalen) kan worden voorzien en de werkelijke woonlasten van de betrokken ouder duurzaam aanmerkelijk lager zijn dan het forfait. De rechter zal dan moeten nagaan of toepassing van de werkelijke woonlasten zou leiden tot een hogere kinderalimentatie. Is dit het geval? Dan moet de rechter de hogere onderhoudsbijdrage op te leggen, dan wel motiveren waarom hij/zij daar geen aanleiding toe ziet.

Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2021:2305) overwoog in een recente uitspraak onder verwijzing naar de uitspraak van de Hoge Raad dat met de beschikbare draagkracht van partijen niet geheel kon worden voorzien in de behoefte van de kinderen. Gelet op de lage hypothecaire maandlasten van de man, die hij ook nog eens kon delen met zijn partner, heeft het hof geoordeeld dat de werkelijke woonlasten duurzaam lager waren dan het forfait en dat met de werkelijke woonlasten rekening moest worden gehouden.

Conclusie

In kinderalimentatiezaken is het uitgangspunt dat gerekend wordt met de forfaitaire woonlast. Rechters kunnen rekening houden met de werkelijke woonlasten, indien niet volledig in de behoefte van het kind kan worden voorzien en sprake is van duurzaam aanmerkelijk lagere woonlasten.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan vrijblijvend contact op met één van onze advocaten.

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.