T +31(0)20 670 65 60 T +31(0)70 361 70 02 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Blog.

Mijn partner weigert te scheiden, wat kan ik doen?

leestijd 3 minuten gepubliceerd op 04 februari 2021

De snelste manier om tot een echtscheiding te komen is door middel van een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding. Dit houdt in dat u de rechter samen verzoekt om de echtscheiding tussen u beiden uit te spreken. U geeft daarbij aan dat u het beiden eens bent met de scheiding. Hiervoor kunt u zich tot een mediator of advocaat wenden. Lukt het u niet om uw partner ervan te overtuigen om samen naar een mediator of advocaat te stappen? Dan zal u zich alleen tot een familierechtadvocaat moeten wenden, om de echtscheiding in gang te zetten.

Scheiden zonder instemming partner

Een familierechtadvocaat zal de rechter middels een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding verzoeken om de echtscheiding uit te spreken. In dat geval spreek je van een echtscheiding op tegenspraak. De Nederlandse wet (artikel 1:151 BW) bepaalt dat een echtscheiding op verzoek van één van de echtgenoten wordt uitgesproken, indien het huwelijk ‘duurzaam is ontwricht’. In het verzoekschrift tot echtscheiding zal dus gesteld moeten worden dat sprake is van duurzame ontwrichting van het huwelijk.

Uit rechtspraak volgt dat indien een partner gemotiveerd stelt en volhardt dat hij/zij niet meer verder kan met de andere partner, de rechter vrijwel altijd zal beslissen dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Dit komt erop neer dat een scheiding ook zonder instemming van de andere partner kan plaatsvinden. Er zijn echter situaties denkbaar waarin een rechter het huwelijk toch in stand houdt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de partner die de echtscheiding verzoekt vanwege een geestelijke stoornis niet in staat is zijn/haar wil te bepalen. Zo heeft het Gerechtshof Den Bosch bij beschikking van 5 oktober 2006 (ECLI:NL:GHSHE:2006:AZ4486) beslist dat de man, die de echtscheiding verzocht, onderzocht diende te worden door een psychiater om te kunnen vaststellen of hij in staat was zijn wil te bepalen omtrent de door hem gestelde duurzame ontwrichting. In deze zaak betwiste de vrouw dat het huwelijk duurzaam was ontwricht en stelde zij zich op het standpunt dat de man de echtscheiding in een toestand van psychose zou hebben verzocht. 

Echtscheiding rekken

Het daadwerkelijk tegenhouden van de echtscheiding is in de regel in veel gevallen niet mogelijk. Wel kan uw partner ervoor zorgen dat de echtscheidingsprocedure enigszins gerekt wordt.

Na indiening van het echtscheidingsverzoekschrift wordt uw partner zes weken in de gelegenheid gesteld om via een eigen advocaat een verweerschrift in te dienen. Deze termijn kan zonder uw toestemming worden verlengd met vier weken. Vervolgens zal een mondelinge behandeling volgen, waarbij het gelet op de bezetting van de rechtbanken vaak enkele maanden duurt voordat u aan de beurt bent. Over het algemeen ontvangt u vier weken na de mondelinge behandeling de schriftelijke echtscheidingsbeschikking. Daarmee is de scheiding echter nog niet officieel.

Tot drie maanden na de echtscheidingsbeschikking heeft uw partner (en u) vervolgens nog de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan tegen de echtscheiding. Wanneer hoger beroep wordt ingesteld betekent dit dat drie rechters opnieuw naar de zaak gaan kijken.

Wanneer is de echtscheiding officieel?

Een echtscheiding is pas officieel als deze is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u gehuwd bent. Om dat mogelijk te maken, dient de echtscheidingsbeschikking onherroepelijk vast te staan. Dit betekent dat er geen mogelijkheid meer moet zijn om de echtscheiding bij de rechter aan te vechten. Pas daarna kan de echtscheiding worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Na deze  inschrijving is de echtscheiding officieel.

Vragen

Voor vragen over een mogelijke echtscheidingsprocedure en hoe u deze het beste kunt starten kunt u contact opnemen met één van onze advocaten. Wij staan u graag te woord.

 

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.