Terugbelverzoek T +31(0)20 670 65 60 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Blog.

Moet een executeur mij als erfgenaam informeren over de afwikkeling van de nalatenschap?

leestijd 3 minuten gepubliceerd op 21 januari 2020

In veel testamenten is door de erflater een executeur (ook wel aangeduid als executeur testamentair) aangewezen die de taak heeft om de nalatenschap af te wikkelen. Als u erfgenaam in een dergelijke nalatenschap bent, heeft u met deze executeur van doen. In onderstaande blog licht ik toe welke taken de executeur heeft, wat de verhouding tussen de executeur en erfgenamen is, welke informatie een executeur verplicht is aan de erfgenamen te geven en wat u kunt doen als dit niet gebeurt.

Welke taken heeft de executeur?

De executeur heeft als taak om de nalatenschap te beheren. Onderdeel daarvan is de nalatenschap in kaart brengen met een zogenaamde boedelbeschrijving. Dit is een beschrijving van alle bezittingen en schulden van de erflater per de datum van overlijden. 

De executeur moet uit hoofde van het beheer zorgdragen voor voldoening van de schulden van de nalatenschap. De executeur heeft daarbij de bevoegdheid om goederen van de nalatenschap te gelde te maken. Dit kan gaan om de inboedelzaken, het koophuis of andere goederen van de erflater. 

De executeur treedt bij het te gelde maken van goederen zoveel mogelijk in overleg met de erfgenamen over welke goederen verkocht moeten worden en op welke manier. Dit is behoudens het geval dat de erflater in het testament heeft bepaald dat de executeur niet in overleg hoeft te treden. Wanneer u als erfgenaam bezwaar heeft tegen het te gelde maken van een bepaald goed, kunt u de kantonrechter vragen een beslissing hierover te nemen.

Bij het einde van het beheer van de nalatenschap dient de executeur schriftelijk rekening en verantwoording af te leggen aan de erfgenamen. Na beƫindiging van de taak van de executeur kan de nalatenschap onder de erfgenamen verdeeld worden en komt aan u als erfgenaam uw erfdeel toe.

Wat mag ik als erfgenaam als er sprake is van een executeur?

Wanneer er een executeur is benoemd door de erflater en hij/zij de benoeming heeft aanvaard, geldt de executeur als beheerder van de nalatenschap. De executeur vertegenwoordigt daarbij de erfgenamen in en buiten rechte. Dit betekent dat erfgenamen niet zonder medewerking van de executeur of machtiging van de kantonrechter over goederen van de nalatenschap mogen beschikken. 

Kort gezegd mag u als erfgenaam niet zomaar zelf beschikken over onderdelen van de nalatenschap. De aanwezigheid van een executeur belemmert de erfgenamen derhalve in hun doen en laten ten aanzien van de nalatenschap. In veel gevallen staat voor u wel een gang naar de rechter open indien u onenigheid heeft met de executeur over het beheer van de nalatenschap.

Welke informatie moet een executeur mij als erfgenaam geven?

Een executeur is wettelijk verplicht om aan een erfgenaam alle door deze gewenste inlichtingen omtrent de uitoefening van zijn taak te geven. Dit betekent dat een executeur u de onderliggende bewijsstukken voor de boedelbeschrijving alsmede de bewijsstukken voor de rekening en verantwoording zal moeten overhandigen. Op die manier bent u als erfgenaam in staat om het beheer van de executeur over de nalatenschap te controleren.

Wat te doen als de executeur u niet informeert?

Wanneer een executeur u geen informatie verschaft zal de eerste stap zijn om de executeur (al dan niet met behulp van een advocaat) schriftelijk te wijzen op zijn/haar plicht om aan de erfgenamen alle gewenste inlichtingen te verschaffen.

Wanneer de executeur daarna nog steeds in gebreke blijft openheid van zaken te geven, staat een gang naar de rechter open om via die weg de executeur bijvoorbeeld op straffe van een dwangsom te verplichten om u informatie te geven. In een uiterst geval kunt u als erfgenaam bij de rechter het ontslag van de executeur vragen.

Advies op maat

Bent u erfgenaam in een nalatenschap en wilt u advies of begeleiding bij het contact met de executeur van de nalatenschap? Neemt u dan contact met mij op om te bespreken wat ik voor u kan betekenen.

 

 

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.