Terugbelverzoek T +31(0)20 670 65 60 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Blog.

Wat betekent het als ik een schenking onder inbreng heb gekregen?

leestijd 2 minuten gepubliceerd op 16 januari 2020

Wanneer u erfgenaam in een nalatenschap bent komt aan u een bepaald deel van de nalatenschap toe. Dit deel wordt ook wel uw erfdeel genoemd. De hoogte van uw erfdeel kan afhankelijk zijn van schenkingen die u in het verleden heeft ontvangen van de erflater. Dit worden ook wel schenkingen onder inbreng genoemd. In deze blog licht ik toe wanneer giften of schenkingen als dusdanig worden aangemerkt.

Wanneer sprake van schenkingen onder inbreng?

De verplichting om een schenking in te brengen bestaat alleen als dit ten tijde van de schenking is bepaald of wanneer dit in het testament van de erflater is opgenomen. In het testament staat dan een zogenaamde “inbrengclausule”. Als van beide situaties geen sprake is, hebben de door u ontvangen schenkingen geen invloed op de hoogte van uw erfdeel.

Als er sprake is van schenkingen onder inbreng, hebben deze schenkingen uit het verdelen wel invloed op uw erfenis. U kunt de door u ontvangen schenkingen zien als voorschot op uw erfenis. Dit voorschot wordt bij leven van de erflater al voldaan. Door een verplichting tot inbreng op te leggen kan een erflater de situatie dat één kind tijdens leven meer schenkingen heeft ontvangen dan andere kinderen weer gelijktrekken. Het is overigens ook mogelijk om in een testament een eerder opgelegde verplichting tot inbreng weer ongedaan te maken.

Wat wordt met inbreng bedoeld?

Onder “inbreng” wordt verstaan het in mindering brengen van de waarde van een schenking op het aandeel dat u in een nalatenschap heeft.

Hoogte van de inbreng

Een schenking wordt gewaardeerd naar het tijdstip dat de schenking is gedaan. De schenking wordt in beginsel door tijdsverloop dus niet verhoogd. De in te brengen bedragen worden vanaf het moment dat de nalatenschap openvalt (lees: het moment dat de erflater is overleden) alleen verhoogd met een rentepercentage van 6% per jaar.

Wat als eerdere schenkingen uw erfdeel overschrijden?

Wanneer de schenkingen die u in het verleden heeft ontvangen, hoger zijn dan het erfdeel dat u uit de nalatenschap krijgt betekent dit niet dat u het meerdere aan de nalatenschap moet betalen.

Advies op maat

Bent u erfgenaam in een nalatenschap en wilt u weten of door u of andere erfgenamen in het verleden ontvangen schenkingen moeten worden ingebracht? Neemt u dan contact met mij op om te bespreken wat ik voor u kan betekenen.

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.