T +31(0)20 670 65 60 T +31(0)70 361 70 02 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Blog.

Nieuwe partneralimentatieregels per 1 januari 2020

leestijd 2 minuten gepubliceerd op 04 November 2019

Wanneer u gaat scheiden kan het zo zijn dat u partneralimentatie moet betalen aan uw ex-echtgenoot. Partneralimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van uw ex-partner. Op 1 januari 2020 treedt de wet herziening partneralimentatie in werking en wijzigen de percentages voor de fiscale aftrek van partneralimentatie. Bent u verwikkelt in een echtscheidingsprocedure of voornemens om binnenkort te gaan scheiden? Dan kunnen deze nieuwe regels consequenties voor u hebben.

Wet herziening partneralimentatie

Met de wet herziening partneralimentatie wordt de duur van de partneralimentatie gelijkgesteld aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. De wet herziening partneralimentatie voorziet in een aantal uitzonderingssituaties:

  • bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt, kan de duur maximaal twaalf jaar zijn, te weten tot het jongste kind twaalf jaar oud is;
  • bij huwelijken die langer hebben geduurd dan vijftien jaar, waarbij alimentatiegerechtigde binnen tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, wordt de duur verlengd tot het moment dat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt;
  • bij huwelijken die langer hebben geduurd dan vijftien jaar en de alimentatiegerechtigde is geboren op of voor 1 januari 1970 en over langer dan tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, geldt een alimentatietermijn van tien jaren.  

Daarnaast kan de rechter indien feiten en omstandigheden dit rechtvaardigen de alimentatieduur verlengen (ook wel de hardheidsclausule genoemd).

Aftrek partneralimentatie 2020

Naast de wet herziening partneralimentatie zal in 2020 volgens het nieuwe belastingplan ook de aftrek partneralimentatie wijzigen. Op dit moment is de partneralimentatie bij de betaler tegen een tarief van maximaal 51,75% fiscaal aftrekbaar. In 2020 zal dit percentage dalen naar 46%. In de jaren na 2020 zal stapsgewijs de fiscale aftrek worden teruggebracht naar 37,05% in 2023. Met name de hogere inkomens vanaf € 68.000,- zullen hier nadeel van ondervinden.

Echtscheiding 2020

Als u op dit moment verwikkeld bent in een echtscheidingsprocedure en u wilt dat de huidige wetgeving op uw zaak van toepassing zal zijn, dan dient uw alimentatieverzoek vóór 1 januari 2020 bij de rechtbank te zijn ingediend. Daarnaast is het mogelijk dat u in overeenstemming met uw toekomstige ex-echtgenoot een deelovereenkomst sluit waarin is opgenomen dat de wet herziening partneralimentatie in uw zaak niet zal gelden. 

Dient u na 1 januari 2020 het echtscheidingsverzoek met een verzoek om partneralimentatie bij de rechtbank in? Dan zal bij de vaststelling van de partneralimentatie de nieuwe wetgeving van toepassing zijn. Dit kan betekenen dat u gedurende een kortere periode een alimentatieverplichting hebt, dan op basis van de wetgeving voor 1 januari 2020.

Reeds gescheiden

Bent u al gescheiden en betaalt of ontvangt u reeds partneralimentatie, dan zijn de nieuwe regels ten aanzien van de duur van de partneralimentatie niet op uw zaak van toepassing.  

Wel zal de wijziging in de aftrek partneralimentatie consequenties voor u hebben. Indien u minder partneralimentatie kunt aftrekken, zal dat van invloed zijn op hetgeen u maandelijks overhoudt om te besteden. Mocht dit een significant verschil zijn, dan kunt u bij de rechter een verzoek indienen tot wijziging/verlaging van de partneralimentatie. 

Wilt u meer informatie hierover? Neemt u dan contact op met ons kantoor om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.