We would like to use cookies.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.

Different cookie preferences

Cookie declaration

i Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient. The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages. You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.

Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy. Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Name Provider Purpose Expiry Type
cookieConsent SILK Advocaten & Mediators B.V. Stores the user's cookie consent state for the current domain. 31 days HTML

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

We do not use these kind of cookies

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

Name Provider Purpose Expiry Type
_ga Google The _ga cookie from Google Analytics records a unique ID for our web visitors that is used to generate statistical data about how the visitor uses the website. We have set our Google Analytics cookies as privacy-friendly as possible. This cookie collects information such as: the number of visitors to the website, where visitors come from and the pages they have visited. Maximum 2 years HTTP
_gid Google Used to distinguish users. 24 hours HTTP
_gcl_au Google Used to store and track conversions. 24 hours HTTP
_gcl_au Google Used to throttle request rate. 1 minute HTTP

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third-party advertisers.

We do not use these kind of cookies

Terugbelverzoek T +31(0)20 670 65 60 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Blog.

Van gezamenlijk gezag naar eenhoofdig gezag

leestijd 3 minuten gepubliceerd op 25 maart 2021

Ouderlijk gezag

Minderjarige kinderen staan onder gezag van hun ouders. Je spreekt van gezamenlijk gezag indien het gezag door beide ouders wordt uitgeoefend. Van eenhoofdig gezag is sprake wanneer het gezag door één ouder wordt uitgeoefend.

Gezamenlijk gezag

Uitgangspunt in de Nederlandse wet (artikel 1:251 BW) is dat het ouderlijk gezag uitgeoefend wordt door beide ouders. Na een echtscheiding, ontbinding van het geregistreerd partnerschap of beëindiging van de samenleving, blijft het gezamenlijk gezag doorlopen. 

In mijn blog Wetsvoorstel van rechtswege gezamenlijk gezag bij erkenning heb ik uitgelegd dat anders dan bij echtscheiding en geregistreerd partnerschap, ouders die enkel met elkaar samenleven het gezamenlijk gezag (op dit moment nog) dienen te registreren. Indien dit niet wordt gedaan heeft de vrouw uit wie het kind geboren is het eenhoofdig gezag.

Het gezamenlijk ouderlijk gezag houdt in dat ouders belangrijke beslissingen over hun kinderen samen moeten nemen. Daarnaast dienen zij elkaar op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van verzorging, opvoeding en het welzijn van de kinderen.

Welke beslissingen vallen er onder ouderlijk gezag?

Om welke beslissingen gaat het in de praktijk? De wetgever heeft niet voorzien in een uitputtende opsomming van gezagsbeslissingen. De praktijk wijst uit dat het in ieder geval gaat om medische beslissingen, een verhuizing met de kinderen, de schoolkeuze en het aanvragen van een paspoort. Zijn ouders nog bij elkaar, dan wordt vaak niet stilgestaan bij het nemen van dit soort beslissingen. Indien ouders niet meer samen zijn kunnen geschillen ontstaan omtrent de uitoefening van het gezag.

Als een ouder over bovenstaande onderwerpen beslissingen wil nemen en er is sprake van gezamenlijk gezag, dan is de voorafgaande toestemming van de andere ouder vereist.

Wijziging gezamenlijk gezag in eenhoofdig gezag

Indien de uitoefening van het gezag dusdanig problematisch verloopt, is het als ouder mogelijk om de rechter te verzoeken om met het eenhoofdig gezag te worden belast. Van belang is om te weten dat dit enkel in uitzonderingsgevallen wordt toegewezen. De rechter kan een dergelijk verzoek op basis van de Nederlandse wet (artikel 1:251a lid 1 sub b BW) slechts toewijzen indien:

  1. er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen, of;
  2. wijziging van het gezag anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.

Het verzoek om eenhoofdig gezag kan zowel tijdens de (echt)scheidingsprocedure als daarna worden gedaan.

Uitspraken van rechters laten zien dat gezamenlijk gezag de norm is en eenhoofdig gezag de uitzondering. Het is vaste rechtspraak dat gebrekkige communicatie tussen ouders in ieder geval onvoldoende is voor het toewijzen van het eenhoofdig gezag.  

Voorbeelden van toewijzing eenhoofdig gezag

Het structureel blokkeren van gezagsbeslissingen door een ouder, kan leiden tot beëindiging van het gezamenlijk gezag, zo volgt uit een recente uitspraak van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2020:2526). Ook het feit dat een ouder afwezig is, bijvoorbeeld omdat hij/zij in detentie zit kan aanleiding zijn om het gezamenlijk gezag te beëindigen. Dit zal voornamelijk het geval zijn indien het nemen van beslissingen door de detentie wordt bemoeilijkt. Voorts is het mogelijk dat een ouder vanwege zijn of haar geestelijke toestand of verslaving geen invulling kan geven aan het ouderlijk gezag. Zie hiervoor bijvoorbeeld de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2018:4417).

Einde gezag 

Het ouderlijk gezag eindigt van rechtswege op het moment dat een kind de achttienjarige leeftijd heeft bereikt. Op die leeftijd wordt een kind als volwassene gezien en mag hij/zij belangrijke beslissingen in het leven zelf nemen.

Meer informatie? 

Heeft u een geschil over de uitoefening van het ouderlijk gezag en wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Neem dan contact op met één van onze advocaten. Wij staan u graag te woord.  

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.