Terugbelverzoek T +31(0)20 670 65 60 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Blog.

Wanneer wordt ons kind gehoord door de rechter?

leestijd 3 minuten gepubliceerd op 08 februari 2019

Wanneer u gaat scheiden kan u er in onderling overleg uitkomen met elkaar waardoor een zitting bij de rechtbank niet nodig is. Als u het echter over bepaalde onderdelen niet eens kunt worden, vindt er in de meeste gevallen een zitting plaats. Deze zitting is bedoeld om de rechter nader te informeren en om de rechter gelegenheid te geven partijen rechtstreeks vragen te stellen.

Wanneer er een minderjarig kind betrokken is bij de scheiding zal de rechter ook ten aanzien van dit kind beslissingen moeten nemen. U kunt hierbij denken aan het vaststellen van de hoofdverblijfplaats, een zorgregeling en de kinderalimentatie. In die gevallen wenst de rechter uw kind te horen alvorens er een besluit wordt genomen. Dit omdat een beslissing ook invloed heeft op het leven van uw kind.

Vanaf welke leeftijd worden kinderen gehoord?

De vraag of uw kind gehoord wordt hangt af van zijn/haar leeftijd. Kinderen vanaf 12 t/m 18 jaar kunnen per brief worden opgeroepen voor een kindgesprek. Bij zaken die alleen over kinderalimentatie gaan worden alleen kinderen vanaf 16 jaar opgeroepen.

De hoofdregel is dus dat kinderen minimaal 12 jaar moeten zijn om gehoord te worden door de rechter. Mocht uw kind jonger zijn dan 12 jaar en behoefte hebben om de rechter zijn/haar mening kenbaar te maken, dan kan dat altijd door het toesturen van een brief aan de rechter.

Wat is het doel van het kindgesprek?

In het kindgesprek krijgt uw kind de gelegenheid om te vertellen wat hij/zij van de scheidingsituatie vindt. Wil uw kind liever bij papa of mama wonen? En wat vindt hij/zij van de zorgregeling die is gevraagd?

Een kindgesprek geeft de rechter een beter beeld van uw situatie. Daarnaast wordt de mening van uw kind bij de beoordeling van de zaak betrokken. Op die manier heeft uw kind ook enige inspraak in de beslissing die wordt genomen.

Hoe gaat een kindgesprek in zijn werk?

De kinderrechter ontvangt uw kind op de rechtbank. Het gesprek zelf heeft een informeel karakter en duurt ongeveer 10 minuten. Het is niet de bedoeling dat ouders aanwezig zijn bij het gesprek.

Het kindgesprek heeft een vertrouwelijk karakter. De rechter zal tijdens de zitting wel kort aan de ouders terugkoppelen wat er besproken is, maar zal geen details vertellen.

Als uw kind het spannend vindt om het kindgesprek aan te gaan of behoefte heeft om daarover met iemand te praten, kan er contact worden gezocht met een zogenaamde kindbehartiger. Dit is een professional die uw kind kan ondersteunen en begeleiden tijdens het scheidingsproces. De kindbehartiger is er alleen voor het kind. Voor meer informatie over de kindbehartiger kunt u de website http://kindbehartiger.nl/ raadplegen.

Is het kindgesprek verplicht?

Het kindgesprek is niet verplicht. Als uw kind geen behoefte heeft om te komen, dan hoeft dat niet. Het is daarnaast ook mogelijk om een brief te sturen naar de rechter met daarin de mening van uw kind. De kindbehartiger kan uw kind ook helpen bij het opstellen van een dergelijke brief.

Wilt u meer weten over het kindgesprek? Klikt u dan op de volgende link: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Betrokken-bij-een-rechtszaak/paginas/kindgesprek.aspx

Wilt u meer weten over het kindgesprek of heeft u naar aanleiding van het voorgaande vragen? Neemt u dan vrijblijvend contact met een van onze advocaten op. Wij staan u graag te woord.

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.