Terugbelverzoek T +31(0)20 670 65 60 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Blog.

Wat kan ik doen als ik financieel misbruik van een naaste of familielid vermoed?

leestijd 3 minuten gepubliceerd op 05 maart 2020

Financieel misbruik kan zich in vele vormen voordoen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het onder druk zetten van uw familielid of naaste om geld te geven, het misbruik maken van de bankpas bij het doen van boodschappen of zelfs het misbruik maken van een bankvolmacht of levenstestament. Ook kan er sprake zijn van het onder druk wijzigen van een testament.

Maak uw zorgen bespreekbaar

Wanneer u vermoedt dat er sprake is van financieel misbruik van een naaste of familielid is het van belang om actie te ondernemen om na te gaan of uw vermoeden juist is en zo ja, verdere stappen te nemen om het misbruik te stoppen en in de toekomst te voorkomen.

Afhankelijk van de situatie, is het aan te raden om de kwestie allereerst te bespreken met uw naaste of familielid. Een tweede stap kan zijn om ook met de vermoedelijke pleger in gesprek te gaan. Is er sprake van een vrijwillige situatie waarin geld, sieraden of goederen worden gegeven of is er toch sprake van druk/dwang? Het kan uiteraard zijn dat u na een gesprek met uw naaste of familielid en/of de vermoedelijke pleger gerustgesteld bent.

Meld het vermoeden van misbruik bij de bank

Indien u een aanhoudend vermoeden van financieel misbruik heeft, kunt u dit melden bij de bank waar uw naaste of familielid een bankrekening heeft. De bank kan u helpen met praktische tips om het misbruik te voorkomen.

Meld het vermoeden van misbruik bij Veilig Thuis

Daarnaast kunt u (eventueel anoniem) een melding doen bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld. Deze organisatie helpt u verder met praktische tips om het financieel misbruik te stoppen en te voorkomen. 

Onderneem juridische stappen

Indien u overtuigd bent van het financieel misbruik van uw naaste of familielid en het lukt u niet om dit (al dan niet met behulp van instanties) te stoppen, rest u de weg om juridische stappen te ondernemen. Mijn collega Coen van den End heeft in een eerdere blog reeds uiteengezet welke opties er zijn. U kunt daarbij denken aan het aanvragen van een bewind waardoor de financiƫn van uw naaste of familielid door een bewindvoerder worden beheerd. Ook kan er (alsnog) een levenstestament worden opgesteld waarin een nader aan te wijzen persoon gevolmachtigd wordt om de financiƫn van uw naaste of familielid te beheren.

Wanneer u pas bij het openvallen van de nalatenschap van uw naaste of familielid er achter komt dat er gelden of goederen verdwenen zijn, is het over het algemeen een lastige kwestie om aan te tonen dat deze onttrekkingen niet met goedkeuring van uw naaste of familielid zijn gedaan. Het is om die reden aan te raden om uw zorgen tijdig kenbaar te maken en waar nodig tijdens leven van uw naaste of familielid in actie te komen.

Indien u zich reeds bij de verdeling van de erfenis bevindt, kan het leerstuk van Selbsteintritt u wellicht verder helpen om onttrokken gelden terug te krijgen. Ik verwijs u voor een nadere uitleg van dit begrip naar de blog van mijn collega Coen van den End.

Advies op maat

Wilt u advies omtrent de mogelijkheden om juridische stappen te ondernemen om financieel misbruik bij uw naaste of familielid te voorkomen dan wel actie te ondernemen om onttrokken gelden c.q. goederen terug te krijgen? Neemt u dan contact met mij op om te bespreken wat ik voor u kan betekenen.

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.