Terugbelverzoek T +31(0)20 670 65 60 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Blog.

5 tips om een verhuizing na scheiding met uw kinderen goed voor te bereiden

leestijd 3 minuten gepubliceerd op 08 februari 2019

Na een scheiding treden er vaak veel veranderingen op. Een van de ex-partners kan door een wisseling van baan, het krijgen van een nieuwe partner of andere omstandigheid de wens hebben om naar een andere woonplaats te verhuizen. Indien er sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag over de kinderen, dient u voor een verhuizing toestemming te krijgen van uw ex-partner. Reden hiervoor is dat een verhuizing (in veel gevallen) invloed heeft op de uitoefening van de zorgtaken voor de kinderen. Advocaat Sabrina de Jong geeft u graag 5 tips om een verhuizing na scheiding goed voor te bereiden.

1. Breng in kaart wat de gevolgen zijn m.b.t. de zorg voor de kinderen

In veel gevallen zal een verhuizing gevolgen hebben voor de uitvoering van de zorgregeling voor de kinderen. Een verhuizing begint met een goede voorbereiding en het is daarom verstandig om ook op dit punt na te denken over de gevolgen. U kunt daarbij denken aan de volgende vragen:

  • Kan de huidige zorgregeling na de verhuizing gehandhaafd blijven of dient deze te worden aangepast? Zo ja, wat denkt u dat een goede nieuwe zorgregeling zou zijn?
  • Hoe zit het met het vervoeren van de kinderen tussen de twee woningen van u en uw ex-partner. Zijn de kinderen oud genoeg om de afstand zelf te overbruggen? Of dienen de ouders daarbij te helpen?
  • Zitten er extra kosten aan de uitvoering van de zorgregeling verbonden omdat de afstand tussen de woningen groter wordt? Zo ja, hoe wilt u daarmee omgaan?
  • Betekent een verhuizing dat de kinderen van school moeten wisselen? Zo ja, zijn er passende scholen in de nieuwe omgeving en zouden de kinderen daar terecht kunnen?

Hoe beter u bent voorbereid en heeft nagedacht over de gevolgen van de verhuizing voor de zorgregeling, hoe eerder uw ex-partner waarschijnlijk bereid zal zijn om toestemming te geven.

2. Vertel uw ex-partner tijdig wat uw plannen zijn

Indien u concreet overweegt om te verhuizen is het verstandig om uw ex-partner daarover tijdig en bij voorkeur zelfs zo vroeg mogelijk te informeren. Zo voorkomt u dat uw ex-partner overvallen wordt door uw verzoek en heeft u voldoende tijd om e.e.a. onderling af te stemmen.

3. Vertel de reden voor uw voorgenomen verhuizing en bespreek de gevolgen met uw ex-partner

Een goed begrip van de achterliggende redenen om te verhuizen en waarom dit noodzakelijk is, maakt het dat uw ex-partner zich waarschijnlijk beter in uw situatie kan inleven. Betrek daarbij ook de gevolgen voor uw ex-partner en geef aan hoe u een mogelijk negatief effect van de verhuizing kan verzachten.

4. Ga samen met uw ex-partner en de kinderen in gesprek

Een verhuizing is voor kinderen vaak een grote gebeurtenis. Dit betekent in veel gevallen dat zij verder weg van één van hun ouders komen te wonen en wellicht ook van school moeten wisselen. Het is raadzaam om samen met uw ex-partner met de kinderen hierover een gesprek aan te gaan. Vinden de kinderen het moeilijk om straks meer afstand tussen hun beide woningen te hebben? En wat spreekt u als ouders met elkaar af qua vervoer als de kinderen tussen deze woningen moeten wisselen? En wat zouden de kinderen daarbij fijn vinden? Het uitspreken van de wensen en uitdagingen van de verhuizing als ouders met de kinderen zal de overgang naar de nieuwe situatie voor de kinderen prettiger maken.

5. Verhuis niet zonder toestemming van uw ex-partner dan wel de rechter

Indien uw ex-partner geen toestemming wenst te geven voor de verhuizing is het niet verstandig dit toch te doen. Reden hiervoor is dat de rechter u daarna kan verplichten om terug te verhuizen. Dit met alle gevolgen van dien.

Wat u in dat geval wel kunt doen is de rechter om zogenaamde vervangende toestemming voor verhuizing vragen. Bij toewijzing van uw verzoek komt de toestemming van de rechter in de plaats voor de toestemming van uw ex-partner. Indien u wilt weten naar welke criteria de rechter precies kijkt bij de beoordeling van een dergelijk verzoek verwijs ik u naar mijn eerdere blog hierover.​​​​​​

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.