T +31(0)20 670 65 60 T +31(0)70 361 70 02 info@silkadvocaten.nl

Blog.

Is een niet-wijzigingsbeding bij kinderalimentatie rechtsgeldig?

leestijd 5 minuten gepubliceerd op 19 februari 2020

Gaat u binnenkort scheiden of wordt de samenleving binnenkort verbroken en heeft u samen minderjarige kinderen? Dan heeft u in de blog van mijn kantoorgenoot Machteld Verboom al kunnen lezen dat u verplicht bent om een ouderschapsplan op te stellen. In haar blog is te lezen welke afspraken tenminste door de ouders moeten worden opgenomen. Eén daarvan is een afspraak over de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen, oftewel kinderalimentatie.

Kinderalimentatie en een niet-wijzigingsbeding

Kinderalimentatie is gebaseerd op de wettelijke maatstaven “behoefte” en “draagkracht”. De behoefte van de kinderen dient naar rato van de draagkracht tussen de ouders te worden verdeeld, waarna de kinderalimentatie kan worden vastgesteld. Op grond van de wet kan de kinderalimentatie opnieuw worden berekend als er sprake is van een wijziging van omstandigheden, zoals een hoger inkomen. Soms wordt in een ouderschapsplan een bepaling opgenomen waarin staat dat de kinderalimentatie altijd gelijk blijft, een zogenaamd niet-wijzigingsbeding. In geval van partneralimentatie is een dergelijk beding rechtsgeldig en niet ongebruikelijk. Maar geldt dat ook voor kinderalimentatie?

In de literatuur wordt daar verschillend over gedacht. Zo gaat de ene visie ervan uit dat kinderalimentatie van openbare orde is en derhalve niet ter vrije bepaling van partijen staat, terwijl een andere visie de contractsvrijheid van de ouders als uitgangspunt neemt en ervan uit gaat dat zij zelf afspraken over kinderalimentatie mogen maken.

Niet wijzigingsbeding bij kinderalimentatie nietig?

De Hoge Raad heeft op 1 november 2019 een einde gemaakt aan de onduidelijkheid omtrent dit onderwerp. Een niet-wijzigingsbeding is nietig als dit in de weg staat aan een volgens de wettelijke maatstaven hogere kinderalimentatie. Stel u heeft met uw ex-partner afgesproken dat hij € 200,- per maand per kind aan kinderalimentatie betaalt (zonder dat dit gewijzigd kan worden), terwijl de hoogte van de kinderalimentatie volgens de behoefte van de kinderen en de draagkracht van uw ex-partner € 300,- per maand per kind zou moeten bedragen, dan geldt het niet-wijzigingsbeding dus niet. Dit betekent dat u zich tot de rechter kan wenden met het verzoek om wijziging van de door u en uw ex-partner overeengekomen kinderalimentatie.

Komt u samen met uw ex-partner een kinderalimentatie overeen die hoger is dan hetgeen betaald zou moeten worden volgens de wettelijke maatstaven, dan geldt het niet-wijzigingsbeding in principe wel, tenzij de onderhoudsplichtige ouder ook nog kinderalimentatie moet betalen aan bijvoorbeeld kinderen uit een eerdere relatie.

Wilt u meer weten over een niet-wijzigingsbeding bij kinderalimentatie of heeft u naar aanleiding van het voorgaande vragen? Neem dan contact met ons op.

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.