Terugbelverzoek T +31(0)20 670 65 60 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Blog.

Is een niet-wijzigingsbeding bij kinderalimentatie rechtsgeldig?

leestijd 2 minuten gepubliceerd op 19 februari 2020

 

Kinderalimentatie en een niet-wijzigingsbeding

Wanneer u samen kinderen heeft, bent u daarvoor allebei onderhoudsplichtig. In het geval van scheiding dient bepaald te worden hoeveel iedere ouder in de kosten van de kinderen dient bij te dragen. In veel gevallen betaalt de ene ouder kinderalimentatie aan de andere ouder.

Kinderalimentatie is gebaseerd op de wettelijke maatstaven “behoefte” en “draagkracht”. De behoefte van de kinderen dient naar rato van de draagkracht tussen de ouders te worden verdeeld, waarna de kinderalimentatie kan worden vastgesteld. Op grond van de wet kan de kinderalimentatie opnieuw worden berekend als er sprake is van een wijziging van omstandigheden, zoals een hoger inkomen. Soms wordt in een ouderschapsplan een bepaling opgenomen waarin staat dat de kinderalimentatie altijd gelijk blijft, een zogenaamd niet-wijzigingsbeding. In geval van partneralimentatie is een dergelijk beding rechtsgeldig en niet ongebruikelijk. Maar geldt dat ook voor kinderalimentatie?

In de literatuur wordt daar verschillend over gedacht. Zo gaat de ene visie ervan uit dat kinderalimentatie van openbare orde is en derhalve niet ter vrije bepaling van partijen staat, terwijl een andere visie de contractsvrijheid van de ouders als uitgangspunt neemt en ervan uit gaat dat zij zelf afspraken over kinderalimentatie mogen maken.

Niet wijzigingsbeding bij kinderalimentatie nietig?

De Hoge Raad heeft op 1 november 2019 een einde gemaakt aan de onduidelijkheid omtrent dit onderwerp. Een niet-wijzigingsbeding is nietig als dit in de weg staat aan een volgens de wettelijke maatstaven hogere kinderalimentatie. Stel, u heeft met uw ex-partner afgesproken dat er € 200,- per maand per kind aan kinderalimentatie wordt betaald (zonder dat dit gewijzigd kan worden), terwijl de hoogte van de kinderalimentatie volgens de behoefte van de kinderen en de draagkracht van uw ex-partner € 300,- per maand per kind zou moeten bedragen. In dat geval geldt het niet-wijzigingsbeding dus niet. Dit betekent dat u zich tot de rechter kan wenden met het verzoek om wijziging van de door u en uw ex-partner overeengekomen kinderalimentatie.

Komt u samen met uw ex-partner een kinderalimentatie overeen die hoger is dan hetgeen betaald zou moeten worden volgens de wettelijke maatstaven, dan geldt het niet-wijzigingsbeding wel.

Wilt u meer weten over een niet-wijzigingsbeding bij kinderalimentatie of heeft u naar aanleiding van het voorgaande vragen? Neemt u dan contact met ons kantoor op.

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.