Terugbelverzoek T +31(0)20 670 65 60 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Blog.

Kan ik een voorschot krijgen op mijn erfenis?

leestijd 3 minuten gepubliceerd op 17 juli 2020

Wanneer u erfgenaam in een nalatenschap bent maakt u aanspraak op een deel van deze nalatenschap, vaak uw erfenis genoemd. Het kan zijn dat u graag een voorschot wenst te krijgen op uw erfenis. In deze blog licht ik u toe hoe dit tijdens leven van de erflater dan wel na het overlijden van de erflater in zijn werk gaat. Ook geef ik aan wat u kunt doen als een executeur weigert om u een voorschot op uw erfenis uit te keren.

Voorschot op erfenis bij leven

Tijdens het leven van een erflater kan deze besluiten om alvast een voorschot op de erfenis uit te keren aan de erfgenamen. Bij het uiteindelijk verdelen van de nalatenschap bij overlijden dient met deze voorschotten rekening gehouden te worden, indien dat zo is bepaald bij het doen van de gift of schenking of is opgenomen in het testament van de erflater. Wanneer dit het geval is, is het raadzaam om e.e.a. goed vast te leggen.

Het kan ook zijn dat de erflater bij het verstrekken van het voorschot en in zijn/haar testament niet heeft bepaald dat een voorschot op een erfdeel moet worden ingebracht. In dat geval hoeft met de tijdens leven geschonken bedragen geen rekening gehouden te worden bij de vaststelling van de erfdelen bij overlijden van de erflater. Ik verwijs u in dit kader ook graag naar een eerdere blog van mijn hand over het krijgen van eerdere schenkingen en de wijze waarop dit al dan niet meespeelt bij een erfenis.

Voorschot op erfenis na overlijden

Het in kaart brengen van een nalatenschap en het daadwerkelijk verdelen daarvan kan een tijdrovende klus zijn. Zeker als er in de nalatenschap sprake is van veel bezittingen die gewaardeerd en verkocht moeten worden. In veel gevallen is er bij testament een executeur aangewezen die belast is met deze taken en daarmee de nalatenschap gereed moet maken voor verdeling.

Wanneer de taken van de executeur omvangrijk zijn en veel tijd vergen, kan het als erfgenaam prettig zijn om alvast een voorschot op uw erfenis te krijgen. U heeft daarvoor echter toestemming van de executeur nodig. Een executeur mag de nalatenschap volgens de wet immers pas verdelen, als zijn werkzaamheden klaar zijn.

Fiscale gevolgen erfbelasting?

De executeur heeft als taak om de aangifte erfbelasting te verzorgen en zal bij het doen van deze aangifte alle erfdelen in kaart moeten brengen. Wanneer u een voorschot op de erfenis heeft gekregen, hoeft u daarover niet onmiddellijk erfbelasting te betalen. Dit betekent dat u de erfbelasting pas hoeft af te rekenen wanneer de executeur de aangifte erfbelasting heeft ingediend en de bedragen door de Belastingdienst zijn vastgesteld.

Wat als de executeur weigert om mij een voorschot uit te keren?

Het kan voorkomen dat uw verzoek aan de executeur om een voorschot op uw erfenis te krijgen, door hem/haar wordt afgewezen. U zou zich alsdan tot de rechter kunnen wenden om alsnog een voorschot te verkrijgen. Van belang is alsdan dat u kunt aantonen dat er sprake is van een spoedeisend belang om een voorschot te krijgen. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer u ernstig in de financiƫle problemen zit en een voorschot u uit deze problemen kan helpen. Daarbij dient ook voldoende vast te staan dat u als erfdeel recht heeft op in ieder geval het bedrag van het voorschot en dat er voldoende financiƫle middelen in de nalatenschap zitten om uw voorschot op dit moment uit te keren.

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.