Terugbelverzoek T +31(0)20 670 65 60 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Blog.

Oneerlijke verdeling erfenis

leestijd 3 minuten gepubliceerd op 07 april 2023

Het verdelen van een erfenis gaat niet altijd in goede harmonie. Wat te doen als u het gevoel heeft dat het niet eerlijk verloopt? Omdat u bijvoorbeeld te weinig informatie krijgt van de executeur? Of omdat u twijfels heeft bij de juistheid van het testament?

In deze blog leg ik uit hoe de verdeling van een nalatenschap in zijn werk gaat en wat u kunt doen als u het gevoel heeft dat dit oneerlijk verloopt.

Testament of wettelijke verdeling

De verdeling van een erfenis begint bij het vaststellen van wie de erfgenamen zijn. Om daarachter te komen is het van belang om te weten of er sprake is van een testament. Zo ja, dan vertelt het testament u wie de erfgenamen van de overledene zijn.

Bij het Centraal Testamentenregister kan worden nagevraagd of er sprake is van een in Nederland opgesteld testament. U krijgt alsdan te horen of er een testament geregistreerd is, maar niet wat de inhoud van het testament is. Het betreffende testament zelf kan volgens de Notariswet worden ingezien door iedereen die daartoe een rechtstreeks belang heeft.

Is er geen testament, dan valt u in beginsel terug op de wettelijke bepalingen uit boek 4 BW. Ook dan kan een advocaat u vertellen wie er in het specifieke geval als erfgenamen worden aangemerkt.

Erfgenamen

De erfgenamen zijn samen de zogenaamde vereffenaars van de nalatenschap. Dit betekent dat zij samen de nalatenschap in orde moeten maken voor verdeling. Dit houdt in dat er geïnventariseerd wordt welke bezittingen en schulden er zijn en na het voldoen van de schulden, kan de erfenis onder de erfgenamen worden verdeeld. Daarbij moet rekening gehouden worden met de te betalen Erfbelasting.

Executeur

Naast het aanwijzen van erfgenamen kan er op grond van het testament ook sprake zijn van een executeur. Dit kan één van de erfgenamen zijn, maar dit mag ook een niet-erfgenaam zijn.

Als er een executeur in het spel is betekent dit dat hij/zij de erfgenamen in en buiten rechte vertegenwoordigt. De executeur is om die reden degene die de bezittingen en schulden van de nalatenschap in kaart brengt en zorgt dat de nalatenschap verdeeld kan worden onder de erfgenamen.

Ik verwijs u naar een eerdere blog van mij waarin ik heb toegelicht welke plichten een executeur heeft. Een erfrecht advocaat kan u helpen de juiste informatie te verkrijgen van de executeur zodat u zeker weet dat de afhandeling van de erfenis eerlijk verloopt.

Oneerlijke verdeling

Het verdelen van een erfenis betekent in de praktijk dat iedere erfgenaam het aan hem/haar toekomende betaald of overhandigd krijgt. Het kan zijn dat u het gevoel heeft dat dit oneerlijk gebeurt, bijvoorbeeld omdat u (veel) minder krijgt dan u verwachtte.

Wanneer u erfgenaam bent heeft u recht op inzage in alle benodigde documenten ter controle van de juistheid van uw erfenis. Als er sprake is van een executeur is hij/zij zoals gezegd gehouden alle gewenste inlichtingen en inzage in stukken aan de erfgenamen te geven.

Een erfrecht advocaat kan u helpen om te beoordelen of de verdeling inderdaad oneerlijk verloopt. Is dat het geval, dan kunt u de rechter vragen de verdeling van de nalatenschap in een rechterlijke beslissing vast te leggen.

Ongeldig testament

Heeft u het vermoeden dat de afhandeling van de nalatenschap oneerlijk verloopt omdat het testament mogelijk ongeldig is vanwege het ontbreken van wilsbekwaamheid van de erflater? Hoe de wilsbekwaamheid bij het opstellen van een testament wordt getoetst heeft mijn collega Margreet Ruijgrok in een eerdere blog toegelicht.

Als u vermoedt dat er sprake is van een ongeldig testament, moet u daarvoor bewijsstukken verzamelen om dit vervolgens bij de rechter te kunnen presenteren in een poging het testament nietig te laten verklaren. Ik verwijs u naar een eerdere blog van mij waarin ik heb toegelicht onder welke voorwaarden inzage in een medisch dossier mogelijk is.

De ervaring leert dat het nietig laten verklaren van een testament door de rechter juridisch gezien zeer lastig voor elkaar te krijgen is.

Persoonlijk advies

Heeft u het gevoel dat de afhandeling van uw erfenis oneerlijk verloopt? En wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Neemt u dan vrijblijvend contact met mij op om te bespreken of ik iets voor u kan betekenen.

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.