Terugbelverzoek T +31(0)20 670 65 60 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Blog.

Wat als mijn minderjarige kind erfgenaam is in een nalatenschap?

leestijd 3 minuten gepubliceerd op 10 december 2020

Het kan voorkomen dat uw minderjarige kind in een nalatenschap van een familielid of naaste als erfgenaam is aangewezen. Wat moet u als ouder en wettelijk vertegenwoordiger doen als dit zich voordoet? Dat leg ik u in deze blog graag uit.

Kind als erfgenaam aangewezen in testament

Zoals gesteld kan het voorkomen dat uw kind in een testament staat opgenomen als erfgenaam. In dat geval maakt uw kind aanspraak op een deel van de nalatenschap van de erflater. Ook kan er in het testament een legaat zijn toegekend aan uw kind, bijvoorbeeld een geldsom of een bepaald erfstuk dat is toegewezen.

Kind door plaatsvervulling erfgenaam

Naast een directe aanwijzing als erfgenaam of de toekenning van een legaat, kan het ook voorkomen dat uw kind door plaatsvervulling erfgenaam wordt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u als erfgenaam bent aangewezen en u de nalatenschap verwerpt. Uw minderjarige kind treedt vervolgens (tenzij het testament anders bepaalt) juridisch gezien in uw plaats en maakt zelf aanspraak op het aandeel in de nalatenschap dat in eerste instantie voor u bestemd was.

Inventarisatie omvang nalatenschap

Wanneer uw kind als erfgenaam is aangewezen of door plaatsvervulling aanspraak maakt op een deel van een nalatenschap, is het van belang om eerst te inventariseren wat de omvang van de nalatenschap is. Is er sprake van een positieve nalatenschap of zijn er onder aan de streep alleen maar schulden?

Om een goede afweging te maken of u namens uw kind de nalatenschap moet aanvaarden, is het belangrijk om zicht te hebben op de omvang van de nalatenschap. Als er een executeur is benoemd zal deze persoon u daarover meer informatie kunnen en moeten geven. Ik verwijs u graag naar een andere blog van mijn hand met informatie over de rechten die een erfgenaam heeft.

Keuze maken: aanvaarden of verwerpen nalatenschap

Als uw kind nog minderjarig is, bent u als wettelijk vertegenwoordiger degene die de keuze voor aanvaarding of verwerping van de nalatenschap namens uw kind moet maken. Zijn er twee ouders met gezamenlijk gezag dan dient u samen deze keuze te maken. Indien u voornemens bent om te aanvaarden is het van belang om dit niet zuiver maar beneficiair te doen. Waarom beneficiaire aanvaarding verstandig is leest u in een andere blog van mij.

Hoe aanvaarden of verwerpen namens kind?

Als wettelijk vertegenwoordiger dient u zoals aangegeven namens uw kind de keuze te maken om te aanvaarden of verwerpen. Wanneer u niet binnen drie maanden na het overlijden de nalatenschap verwerpt, volgt uit de wet dat uw minderjarige kind automatisch beneficiair aanvaard heeft. U heeft daar geen toestemming van de kantonrechter voor nodig.

Waar u wel toestemming van de kantonrechter voor nodig heeft, is als u voornemens bent om de nalatenschap te verwerpen. De kantonrechter beoordeelt in dat geval of de verwerping in het belang van uw minderjarige kind is. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de nalatenschap negatief is. U vindt op rechtspraak.nl een formulier waarmee u namens uw minderjarige kind de nalatenschap kunt verwerpen.

Advies op maat

Is uw minderjarige kind tot erfgenaam benoemd in een nalatenschap en wilt u advies over wat u moet doen? Neemt u dan contact met mij op om te bespreken wat ik voor u kan betekenen.

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.