T +31(0)20 670 65 60 T +31(0)70 361 70 02 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Protocol COVID-19.

Ons kantoor heeft op basis van de door het RIVM en het kabinet uitgebrachte adviezen om besmetting met en verspreiding van het corona-virus te voorkomen het volgende protocol opgesteld.

Besprekingen zoveel mogelijk digitaal

  • SILK Advocaten & Mediators is op werkdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur geopend.
  • Hoewel wij geopend zijn, worden er door ons in principe geen cliënten ontvangen. Besprekingen worden zoveel mogelijk telefonisch, via Zoom, Microsoft Teams of Skype gevoerd.

Indien noodzakelijk onder voorwaarden besprekingen mogelijk

  • Indien een bespreking voor de behandeling van uw dossier noodzakelijk is, dan wordt dit bezoek alleen na overleg met de behandelend advocaat ingepland. 
  • Het aantal bezoekers bij een bespreking dient beperkt te blijven tot degenen wiens aanwezigheid noodzakelijk is. Fysiek contact tijdens uw bezoek aan ons kantoor dient vermeden te worden, waarbij gevraagd wordt om gepaste afstand tot elkaar en de medewerkers te houden (minimaal 1,5 meter).
  • U wordt gevraagd om bij binnenkomst uw handen te ontsmetten en vervolgens in de aangewezen spreekkamer plaats te nemen. Bezoek aan andere ruimten, zelfs het toilet, dient zoveel mogelijk vermeden te worden.

Screening voorafgaand aan uw bezoek
Voorafgaand aan uw bespreking ontvangt u van ons een e-mail met daarin instructies over uw bezoek aan ons kantoor. Ook wordt u daarbij nadrukkelijk gevraagd om melding te maken wanneer u last heeft van klachten die bij het corona-virus horen (koorts, hoestklachten en/of snotteren). In dat geval is een bezoek aan ons kantoor niet mogelijk en zal de geplande bespreking alsnog digitaal plaatsvinden.

Voor vragen over dit protocol kunt u contact opnemen met Rowena Moonen of Sabrina de Jong (020-670 65 60).