T +31(0)20 670 65 60 T +31(0)70 361 70 02 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Blog.

Mag ik door een tijdelijke inkomensachteruitgang i.v.m. het coronavirus de alimentatie stopzetten/wijzigen?

leestijd 3 minuten gepubliceerd op 17 april 2020

De door de overheid getroffen coronamaatregelen hebben tot gevolg dat veel kleine ondernemers en ZZP-ers te maken krijgen met een daling van hun inkomsten. Voor werknemers in loondienst in de getroffen sectoren bestaat de kans dat zij hun baan verliezen en zonder werk komen te zitten. Wat betekent het indien u als gevolg van uw inkomensdaling niet meer aan uw alimentatieverplichting kunt voldoen? Mag u in dat geval de alimentatie tijdelijk stopzetten of verminderen?

Overleg met uw ex-partner

Indien u alimentatie betaalt, dan is dit ofwel tussen u en uw ex-partner afgesproken, ofwel door een rechter bij beschikking vastgesteld. Uitgangspunt is dat u zich aan de overeengekomen afspraak dan wel de uitspraak van de rechter dient te houden. Kunt u niet meer aan de alimentatieverplichting voldoen door de coronacrisis, probeer dan met uw ex-partner het gesprek aan te gaan. Leg uit dat u zich in een financieel moeilijke positie bevindt en stel voor om eventueel tijdelijk minder alimentatie te betalen, totdat u uw zaken straks weer op orde heeft.

Indien uw ex-partner het volledige bedrag aan partneralimentatie en/of kinderalimentatie nodig heeft om in zijn of haar eigen levensonderhoud en/of in de verzorging en opvoeding van de kinderen te voorzien, dan is het voor te stellen dat hij of zij daar niet mee akkoord gaat. Wellicht heeft uw ex-partner zelf ook te maken met een inkomensdaling.

U doet er in zo’n geval niet verstandig aan om eigenhandig de alimentatie te verlagen of in zijn geheel niet meer te betalen. U loopt dan namelijk het risico dat uw ex-partner zich tot het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsverplichtingen (LBIO) wendt. Het LBIO houdt zich bezig met het innen van alimentatie en kan bijvoorbeeld beslag laten leggen op uw (resterende) inkomen. Het is dan ook sterk af te raden om eigenhandig de alimentatie stop te zetten of te verminderen.

Verzoek aan de rechtbank

Blijft het inkomensverlies vanwege de coronamaatregelen voortduren en komt u met het voldoen aan de alimentatieverplichting in financiële problemen, dan is het mogelijk om een procedure bij de rechtbank te starten. Met behulp van een advocaat kunt u een verzoek indienen bij de rechter tot verlaging van de bestaande alimentatieverplichting. Voor een dergelijk verzoek is vereist dat sprake is van een wijziging van omstandigheden. Uw inkomensdaling als gevolg van de coronamaatregelen kan worden aangemerkt als een dergelijke wijziging. Daarbij is wel nog van belang dat het geen incidentele inkomensvermindering betreft maar dat het de verwachting is dat de daling van uw inkomen een langere periode blijft aanhouden. Een rechter zal beoordelen of uw inkomensverlies voor herstel vatbaar is. Lijkt dit niet het geval te zijn dan dient aan de hand van uw nieuwe inkomensgegevens de alimentatie opnieuw berekend te worden, zodat de alimentatieverplichting recht doet aan uw huidige veranderde inkomenssituatie.

Bij een acute financiële noodtoestand als gevolg van uw inkomensvermindering en de door u te betalen alimentatie, is het mogelijk om een voorlopige voorzieningenprocedure te starten. De rechter zal uw zaak in dat geval met spoed behandelen, omdat u gebaat bent bij een snelle oplossing.

Heeft u vragen over de betaling van alimentatie gedurende de coronacrisis of wilt u weten wat de mogelijkheden zijn om de door u te betalen kinder- en/of partneralimentatie te wijzigen? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze advocaten om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.

 

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.