Terugbelverzoek T +31(0)20 670 65 60 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Blog.

Partneralimentatie en de ondernemer

leestijd 3 minuten gepubliceerd op 02 september 2021

Wanneer u gaat scheiden kan het zo zijn dat u partneralimentatie moet betalen aan uw ex-partner. Daarvoor is in eerste instantie van belang dat de alimentatiegerechtigde niet in zijn/haar levensonderhoud kan voorzien. Dit wordt ook wel behoeftigheid genoemd.

Vervolgens dient eerst de huwelijksgerelateerde behoefte te worden vastgesteld. Dit houdt in dat bepaald wordt wat beide partijen na verbreking van de relatie financieel nodig hebben om dezelfde mate van welstand te genieten als tijdens de relatie.

Indien vast komt te staan dat de alimentatiegerechtigde behoefte heeft aan partneralimentatie omdat hij/zij niet zelf in de behoefte kan voorzien, zal de draagkracht van de alimentatieplichtige moeten worden vastgesteld. In deze blog zal specifiek worden ingegaan op de draagkracht van de ondernemer. Zowel de directeur-grootaandeelhouder als de IB-ondernemer komen aan bod.

Draagkracht van de IB-ondernemer

Indien de alimentatieplichtige een eenmanszaak heeft, zal voor de berekening van de draagkracht in beginsel gekeken worden naar de behaalde winst uit onderneming. De praktijk laat zien dat in juridische procedures over het algemeen de gemiddelde winst uit onderneming van de afgelopen drie jaar tot uitgangspunt wordt genomen. De behaalde winst wordt in dat geval afgeleid uit de jaarrekeningen, aangiftes IB en aanslagen IB.

Aangezien het vaststellen van de draagkracht op bovengenoemde wijze gebeurt aan de hand van gegevens uit het verleden, wordt niet in alle gevallen een realistisch beeld van de te behalen winst uit onderneming gegeven. Gelet daarop gaan er in de rechtsliteratuur geluiden op om bij het vaststellen van de draagkracht van een ondernemer te kijken naar de continuïteit van de onderneming aan de hand van winstprognoses en kasstroomoverzichten. Een kasstroomoverzicht geeft weer hoeveel per saldo negatief of positief per kalenderjaar uit of in de kas is gestroomd. Aan de hand hiervan kan afgeleid worden wat in redelijkheid in de toekomst van de onderneming onttrokken kan worden. Dit bedrag vormt dan de winst uit onderneming waar in de alimentatieberekening rekening mee gehouden wordt.

Draagkracht van de dga

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) ontvangt u salaris uit de B.V. In de praktijk komt het geregeld voor dat de alimentatiegerechtigde zich op het standpunt stelt dat de alimentatieplichtige zichzelf een hoger inkomen kan uitkeren, dan de dga op dat moment doet. Het is in dat geval aan de alimentatieplichtige ondernemer om met onderliggende bewijsstukken te onderbouwen dat niet meer aan salaris uitgekeerd kan worden dan thans het geval is.

Net als bij de IB-ondernemer dient ook bij de dga zoveel mogelijk aansluiting gezocht te worden bij winstprognoses en kasstroomprognoses en niet slechts de cijfers uit het verleden. 

De Hoge Raad heeft in 2018 (d.d. 2 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2045) de eerder ingezette lijn in de jurisprudentie ten aanzien van dit onderwerp nog eens bevestigd. Bij het vaststellen van de draagkracht van de alimentatieplichtige dga dient niet alleen gekeken te worden naar de inkomsten die de alimentatieplichtige feitelijk verwerft, maar ook naar de inkomsten die hij kan verwerven. Het gaat dus niet alleen om het salaris dat de ondernemer maandelijks ontvangt, maar ook om de winsten die in de B.V. worden geboekt.

Bent u ondernemer en moet u binnenkort partneralimentatie gaan betalen, of vraagt u zich af of de partneralimentatie die u betaalt nog accuraat is? Neem dan contact op met één van onze advocaten. Wij helpen u graag verder.

 

Heeft u een vraag of opmerking? Laat dan een bericht achter.